EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid (waaronder arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid), het beleid voor beroepsopleidingen en het vrije verkeer van werknemers.

Meer in het bijzonder gaat het om:

 • 1. 
  het werkgelegenheidsbeleid en alle aspecten van het sociaal beleid, zoals arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid en sociale bescherming
 • 2. 
  gezondheids- en veiligheidsmaatregelen op het werk
 • 3. 
  het Europees Sociaal Fonds
 • 4. 
  het beroepsopleidingsbeleid, met inbegrip van beroepskwalificaties
 • 5. 
  het vrij verkeer van werknemers en gepensioneerden
 • 6. 
  de dialoog tussen de sociale partners
 • 7. 
  alle vormen van discriminatie op het werk en op de arbeidsmarkt, met uitzondering van discriminatie op grond van geslacht
 

1.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)
Ondervoorzitter(s)

    Vilija Blinkevičiūtė iS&D
    Tomáš Zdechovský iEVPLid/leden

    David Casa iEVP
    Tatjana Ždanoka iGroenen/EVA


    Agnes Jongerius (PvdA) iS&D
    Romana Tomc iEVP


    France Jamet iID


    Beata Szydlo iECR
    Dominique Bilde iID


    Ádám Kósa iEVP

Plaatsvervanger(s)

    Toine Manders (CDA) iEVP
    Mara Bizzotto iID
    José Manuel Fernandes iEVP
    Evelyn Regner iS&D
    Birgit Sippel iS&D
    Brando Benifei iS&D


    Jeroen Lenaers (CDA) iEVP
    Peter Lundgren iECR
    Terry Reintke iGroenen/EVA
    Anne Sander iEVP
    Kim van Sparrentak (GL) iGroenen/EVA
    Corina Creţu iS&D
    Samira Rafaela (D66) iRENEW
    Lívia Járóka iEVP2.

Meer informatie

3.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)
Ondervoorzitter(s)

    Vilija Blinkevičiūtė iS&D
    Tomáš Zdechovský iEVPLid/leden

    David Casa iEVP
    Tatjana Ždanoka iGroenen/EVA


    Agnes Jongerius (PvdA) iS&D
    Romana Tomc iEVP


    France Jamet iID


    Beata Szydlo iECR
    Dominique Bilde iID


    Ádám Kósa iEVP

Plaatsvervanger(s)

    Toine Manders (CDA) iEVP
    Mara Bizzotto iID
    José Manuel Fernandes iEVP
    Evelyn Regner iS&D
    Birgit Sippel iS&D
    Brando Benifei iS&D


    Jeroen Lenaers (CDA) iEVP
    Peter Lundgren iECR
    Terry Reintke iGroenen/EVA
    Anne Sander iEVP
    Kim van Sparrentak (GL) iGroenen/EVA
    Corina Creţu iS&D
    Samira Rafaela (D66) iRENEW
    Lívia Járóka iEVP