EP-Commissie Werkgelegenheid en sociale zaken (EMPL)

Deze parlementaire commissie i houdt zich onder meer bezig met het werkgelegenheidsbeleid en sociaal beleid (waaronder arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid), het beleid voor beroepsopleidingen en het vrije verkeer van werknemers.

De commissie telt 55 leden. De belangrijkste taak van de commissie is het vaststellen van Europese richtlijnen voor de rechten van werknemers. De commissie draagt ook zorg voor het bevorderen van de dialoog tussen vakbonden van werkgevers en werknemers.

1.

Werkzaamheden

De commissie houdt zich naast het vaststellen van Europese richtlijnen voor de rechten van werknemers en het bevorderen van dialoog, ook bezig met het beroepsopleidingsbeleid. Ze draagt ook zorg voor het vrije verkeer van werknemers. Ze houden zich ook bezig met alle vormen van discriminatie op het werk en op de arbeidsmarkt, behalve op het gebied van discriminatie op basis van geslacht. Ze onderhouden namens het parlement ook de betrekkingen met verschillende Europese instellingen, te weten:

 

2.

Leden EP-commissie

Voorzitter(s)

Dragoş Pîslaru iRENEW

Ondervoorzitter(s)

Leila Chaibi iGUE/NGL
Plenary session Week 24 2017 in Strasbourg - Panama Papers follow-up and the rule of law in Malta - Council and Commission statements Romana Tomc iEVP
Katrin Langensiepen iGroenen/EVA
Marc Angel iS&D

Lid/leden

Margarita De La Pisa Carrión iECR
Miriam Lexmann iEVP
Ilan De Basso iS&D
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg - European Qualifications Framework for lifelong learning David Casa iEVP
CULT Committee - Exchange of views with the Commissioner in charge of Economic and Financial Affairs, Taxation and Customs Dominique Bilde iID
Atidzhe Alieva-Veli iRENEW
Gabriele Bischoff iS&D
Milan Brglez iS&D
Sylvie Brunet iRENEW
Jordi Cañas iRENEW
Özlem Demirel iGUE/NGL
Rosa Estaràs Ferragut iEVP
Agnes Jongerius (Bron: Flickr /  Partij van de Arbeid / Wouter Zaalberg) Agnes Jongerius (PvdA) iS&D
Klára Dobrev iS&D
Jarosław Duda iEVP
Estrella Durá Ferrandis iS&D
Loucas Fourlas iEVP
Cindy Franssen iEVP
Helmut Geuking iEVP
Alicia Homs Ginel iS&D
Radan Kanev iEVP
DROI / FEMM committee meeting - Joint hearing on Child Marriages Vilija Blinkevičiūtė iS&D
Lucia Ďuriš Nicholsonová iRENEW
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg - European Qualifications Framework for lifelong learning - Oral question Ádám Kósa iEVP
Plenary session week 20 2017 in Strasbourg - explanations of votes Tomáš Zdechovský iEVP
Press conference - The directive on adequate minimum wages in the European Union Dennis Radtke iEVP
Stelios Kympouropoulos iEVP
Elena Lizzi iID
Giuseppe Milazzo iECR
Sandra Pereira iGUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen iGroenen/EVA
Elżbieta Rafalska iECR
Guido Reil iID
Daniela Rondinelli iNI
Mounir Satouri iGroenen/EVA
Monica Semedo iRENEW
Beata Szydlo Beata Szydlo iECR
Cristian Terheş iECR
Eugen Tomac iEVP
Nikolaj Villumsen iGUE/NGL
Maria Walsh iEVP
Stefania Zambelli iID
Marianne Vind iS&D
Elisabetta Gualmini iS&D
Sara Matthieu iGroenen/EVA
Max Orville iRENEW
Nicolas BAY in the European Parliament in Strasbourg Nicolas Bay iID
Irena Joveva iRENEW
Jörg Meuthen iID
João Albuquerque iS&D

Plaatsvervanger(s)

Christian Sagartz iEVP
Ilana Cicurel iRENEW
Alin Mituța iRENEW
Photographer: Cristina Cuenca Brando Benifei iS&D
Alex Agius Saliba iS&D
Alexander Alexandrov Yordanov iEVP
Abir Al-Sahlani iRENEW
Konstantinos Arvanitis iGUE/NGL
Carmen Avram iS&D
Simona Baldassarre iID
Stefan Berger iEVP
Marc Botenga iGUE/NGL
Plenary session - Week 17 2017 in Brussels - Situation in Hungary Kinga Gál iEVP
Science Meets Parliaments. Conference on ' The role of science in post-fact society ' Lívia Járóka iEVP
3424th ECOFIN Council (Budget) José Manuel Fernandes iEVP
Krzysztof Hetman iEVP
Romeo Franz iGroenen/EVA
Anna Júlia Donáth iRENEW
Gheorghe Falcă iEVP
Lina Gálvez Muñoz iS&D
José Gusmão José Gusmão iGUE/NGL
AntoniusMANDERS Toine Manders (CDA) iEVP
Plenary session week 40 2017 in Strasbourg- Fiscal compact and its incorporation into the EU legal framework - Topical debate Evelyn Regner iS&D
Birgit SIPPEL in the European Parliament in Brussels Birgit Sippel iS&D
J.J.M. (Jeroen) Lenaers MA (Bron: Website CDA.nl) Jeroen Lenaers (CDA) iEVP
Meeting of the Conference of Presidents Peter Lundgren iECR
Photographer: Thierry Roge Terry Reintke iGroenen/EVA
Inauguration of the Havel building by Antonio TAJANI - EP President and Dagmar HAVLOVA, wife of former Czech President Vaclav HAVEL Anne Sander iEVP
Lukas Mandl iEVP
Joanna Kopcińska iECR
Aurore Lalucq iS&D
Pierre Larrouturou iS&D
Pierfrancesco Majorino iS&D
Leszek Miller iS&D
Jessica Polfjärd iEVP
Samira Rafaela (Bron: EP/CHRISTIAN CREUTZ) Samira Rafaela (D66) iRENEW
Antonio Maria Rinaldi iID
Eugenia Rodríguez Palop iGUE/NGL
Ralf Seekatz iEVP
Sara Skyttedal iEVP
Véronique Trillet-Lenoir iRENEW
Kim van Sparrentak FOTO: Website GroenLinks Kim van Sparrentak (GL) iGroenen/EVA
Veronika Vrecionová iECR
Anna Zalewska iECR
Rosa D'Amato iGroenen/EVA
Gilbert Collard iID
Marie-Pierre Vedrenne iRENEW
Maxette Pirbakas iNI
Carina Ohlsson iS&D
Paola Ghidoni iID

3.

Meer informatie