Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 21 januari 2022

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 21 januari 2022
Document­datum 21-01-2022
Publicatie­datum 26-01-2022
Kenmerk 2021A07903 21
Commissie(s) Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 26 januari 2022

AGENDA MET NAGEKOMEN AGENDAPUNTEN: 54 t/m 62

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

9, 25, 26, 27, 39

 

BuHaOS

i.v.m. agendapunt

39

 

BuZa

i.v.m. agendapunt

39

 

DEF

i.v.m. agendapunt

39

 

DiZa

i.v.m. agendapunt

4, 30

 

EU

i.v.m. agendapunt

21, 22, 23

 

EZK

i.v.m. agendapunt

4, 9, 12, 39

 

FIN

i.v.m. agendapunt

39

 

I&W

i.v.m. agendapunt

39

 

J&V

i.v.m. agendapunt

15, 17, 25, 26, 27, 37, 39

 

KR

i.v.m. agendapunt

39

 

LNV

i.v.m. agendapunt

39

 

OCW

i.v.m. agendapunt

23, 26, 37, 39

 

SZW

i.v.m. agendapunt

25, 39

 

VWS

i.v.m. agendapunt

39

 

WR

i.v.m. agendapunt

4

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Procedurevergadering

Donderdag 27 januari 2022 12.00 - 13.00 uur openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering VWS

 • 1. 
  Agendapunt:

Zaak:

Voorstel:

Regeling van werkzaamheden

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 26 januari 2022

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, M.E. Esmeijer -25 januari 2022. Overzicht bij verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 26 januari 2022 - 2022Z00643 Ter bespreking.

Brievenlijst

 • 2. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Mededelingen

 • 3. 
  Agendapunt:    VERDERE WIJZE VAN BEHANDELING VAN DE CONTROVERSIËLE EN

AANGEHOUDEN WETSVOORSTELLEN

De in dit agendapunt opgenomen wetsvoorstellen zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status ervan. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde wetsvoorstellen opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per agendapunt, een nieuw behandelbesluit te nemen.

 
 • 4. 
  Agendapunt:

WETSVOORSTELLEN

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. Rutte - 18 januari 2022

Overzicht van de wetsvoorstellen die zullen worden ingetrokken volgens de reguliere procedures - 35788-109

Voorstel:

Noot:

Ter informatie.

 • • 
  Op het terrein van het ministerie van VWS worden door het kabinet geen wetsvoorstellen ingetrokken.

Zaak:

Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers -8 april 2016

Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg - 34445

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Derde nota naar aanleiding van het verslag afwachten.

 • • 
  Op 2 oktober 2019 heeft de commissie haar derde verslag opgesteld.

EZK, WR

Zaak:

Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge -3 juli 2020

Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg) - 35515

Voorstel:

Noot:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

 • • 
  Op 14 december 2020 heeft de commissie de Nota naar aanleiding van het verslag ontvangen.
 • • 
  In de procedurevergadering van 16 december 2020 is het wetsvoorstel aangemeld voor plenaire behandeling.

Volgcommissie(s):

DiZa

 • 5. 
  Agendapunt:

VOORSTEL VERDERE WIJZE VAN BEHANDELING VAN DE CONTROVERSIËLE STUKKEN AGENDAPUNTEN 6 tot en met 20

Onderstaande brieven zijn door de Kamer onder het vorige demissionaire kabinet controversieel verklaard. Met het aantreden van het huidige (missionaire) kabinet vervalt op basis van artikel 11.3 van het Reglement van Orde de controversiële status. Dat betekent dat de betreffende commissie de controversieel verklaarde brief opnieuw agendeert voor een procedurevergadering om daarover, per brief, een nieuw behandelbesluit te nemen.

 • 6. 
  Agendapunt:

Commissiedebat Acute zorg

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 16 april 2021 Internetconsultatie Houtskoolschets acute zorg - 29247-329

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Acute zorg.

 • 7. 
  Agendapunt:

Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 25 februari 2021 Opschalen anders werken en eindrapportage van de commissie Werken in de Zorg (CWidZ) - 29282-432

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat

Arbeidsmarktbeleid in de zorg.

 • 8. 
  Agendapunt:

Commissiedebat Bekostiging verpleeghuizen (integrale vergelijking en persoonsvolgende zorg)

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de

Jonge - 4 juli 2018

Tussenevaluatie persoonsvolgende zorg - 34104-234

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Bekostiging verpleeghuizen.

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de

Jonge - 8 juli 2019

Eindevaluatie experiment persoonsvolgende zorg - 34104-255

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Bekostiging verpleeghuizen.

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de

Jonge - 30 augustus 2019

Integrale vergelijking verpleeghuiszorg - 31765-433

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Bekostiging verpleeghuizen.

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de

Jonge - 15 november 2019

Integrale vergelijking verpleeghuiszorg - 31765-455

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Bekostiging verpleeghuizen.

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de

Jonge - 25 januari 2021

Beleidsreactie over het NZa-adviesrapport over integrale vergelijking verpleeghuiszorg - 31765-543

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Bekostiging verpleeghuizen.

 • 9. 
  Agendapunt:

Commissiedebat Dementiezorg / Langer Thuis / Palliatieve zorg / Wijkverpleging / Wmo

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de

Jonge - 29 april 2021

Reactie op het rapport 'Dialoognota Ouder worden 2020-2040' - 29389-109

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Dementiezorg / Langer Thuis / Palliatieve zorg / Wijkverpleging / Wmo.

Volgcommissie(s):

BiZa, EZK

 • 10. 
  Agendapunt:

Commissiedebat Eigen bijdragen in de zorg

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 17 maart 2021 Antwoorden op vragen commissie over de reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Eigen risico in combinatie met de dbc-systematiek - 29689-1098

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner te houden commissiedebat Eigen bijdragen in de zorg.

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de

Jonge - 28 december 2020

Reactie op de motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over tegengaan van een verdere stapeling van zorgkosten (Kamerstuk 34104-261) - 34104315

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner te houden commissiedebat Eigen bijdragen in de zorg.

 • 11. 
  Agendapunt:

Commissiedebat Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 26 februari 2021

Stand van zaken domein-overstijgende samenwerking - 31765-544

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz.

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 30 maart 2021

Februariadvies Wlz kader 2021 - 34104-331

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Gehandicaptenbeleid / Verpleeghuiszorg / Wlz.

 • 12. 
  Agendapunt:

Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout -25 februari 2021

Toezegging gedaan tijdens het notaoverleg van 10 december 2018 over de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: "Big Farma: niet gezond!" over octrooibescherming van geneesmiddelen - 34834-18

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner te houden commissiedebat Geneesmiddelenbeleid.

Volgcommissie(s):

EZK

 • 13. 
  Agendapunt:

Commissiedebat Leefstijlpreventie

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 7 april 2021

Onderzoeken alcoholpreventie - 27565-179

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner te houden commissiedebat Leefstijlpreventie.

 • 14. 
  Agendapunt:

Commissiedebat Medisch zorglandschap

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 9 december 2020 Antwoorden op vragen commissie over Houtskoolschets acute zorg - 29247325

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medisch zorglandschap.

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 19 februari 2021 Voortgang lerende evaluatie Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP) - 296891095

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medisch zorglandschap.

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 18 oktober 2021

Voortgang 'De Juiste Zorg Op de Juiste Plek' - 29689-1132

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medisch zorglandschap.

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 19 februari 2021 Reactie op de motie van het lid Agema over verbeterpunten om een ongecontroleerd ziekenhuisfaillissement te voorkomen (Kamerstuk 31016327) - 31016-336

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medisch zorglandschap.

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 28 december 2020

Reactie op de motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over tegengaan van een verdere stapeling van zorgkosten (Kamerstuk 34104-261) - 34104315

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medisch zorglandschap.

 • 15. 
  Agendapunt:

Commissiedebat Medische ethiek

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 30 januari 2020

Onderzoeksrapport van het PERSPECTIEF-onderzoek 'Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn: de mens en de cijfers' -34990-5

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medische ethiek.

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 7 januari 2021

Rapportage maatschappelijke dialoog laatste levensfase - 32647-84

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medische ethiek.

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 februari 2021

Voortgangsrapportage medische ethiek februari 2021 - 34990-11

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medische ethiek.

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 19 februari 2021

Kabinetsreactie op de tweede evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap (Wafz) - 30371-45

Voorstel:

Noot:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medische ethiek.

 • • 
  Dit betreft de beleidsreactie op de Tweede evaluatie Wet afbreking zwangerschap. De evaluatie zelf (30371-42) was reeds geagendeerd bij het verzamel-AO Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie d.d. 15 oktober 2020.

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 16 maart 2021. Derde evaluatie Embryowet - 30486-26

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medische ethiek.

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 1 maart 2021

Jaarverslag 2019 van de Beoordelingscommissie late zwangerschapsafbreking en levensbeëindiging pasgeborenen (LZALP) - 35570-XVI-186

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medische ethiek. J&V

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge - 29 maart 2021

Jaarrapportage 2019 van de Wet afbreking zwangerschap - 30371-46

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medische ethiek.

 • 16. 
  Agendapunt:

Commissiedebat Pakketbeheer

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 12 oktober 2020 Voortgangsrapportage ZE&GG en Gepast Gebruik - 29248-324

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Pakketbeheer.

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 10 december 2020 Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg genees- en hulpmiddelen van 15 oktober 2020 over verduidelijking van de leeftijdgrens van 18 jaar m.b.t. de aanspraak van real-time Continu Glucose monitoring (CGM) -29689-1090

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Pakketbeheer.

 • 17. 
  Agendapunt:

Commissiedebat Verslavingszorg/drugsbeleid.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 9 maart 2021

Voortgang drugspreventie - 24077-470

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Verslavingszorg/drugsbeleid.

Volgcommissie(s):

J&V

 • 18. 
  Agendapunt:

Commissiedebat Zorgverzekeringswet

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 21 september 2020 Definitief risicovereveningsmodel 2021 - 29689-1078

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Zorgverzekeringswet.

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 28 september 2020 Beleidsreactie NZa monitor zorgverzekeringen 2020 - 29689-1080

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Zorgverzekeringswet.

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 12 oktober 2020 Onderzoeken gemeentepolis en maatregelen om ongewenste zorgmijding tegen te gaan - 29689-1081

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Zorgverzekeringswet.

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 13 oktober 2020 Onderzoeken naar polissen met beperkende voorwaarden - 29689-1082

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Zorgverzekeringswet.

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 11 november 2020 De Zorgplicht handvatten voor zorgverzekeraars - 29689-1088

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Zorgverzekeringswet.

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, T. van Ark - 1 december 2020 Reactie op het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Eigen risico in combinatie met de dbc-systematiek - 29689-1089

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Zorgverzekeringswet.

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de

Jonge - 28 december 2020

Reactie op de motie van de leden Van der Staaij en Ploumen over tegengaan van een verdere stapeling van zorgkosten (Kamerstuk 34104-261) - 34104315

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Zorgverzekeringswet.

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Eigen bijdragen in de zorg.

 • 19. 
  Agendapunt:

Commissiedebat Zwangerschap en geboorte

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 1 april 2021

Voortgangsrapportage Zevenpuntenplan - 32279-212

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Zwangerschap en geboorte.

 • 20. 
  Agendapunt:

OVERIG

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis - 24 maart 2021

Onderzoeksrapporten Maatschappelijke Diensttijd (MDT) - 35034-21

Voorstel:

Noot:

De commissie OCW verzoeken de behandeling over te nemen.

 • • 
  Het beleidsterrein maatschappelijke diensttijd gaat over van het ministerie van VWS naar het ministerie van OCW in verband met de afgesproken departementale herindelingen. Zie hiervoor het verslag van de formateur 35788-102 d.d. 8 januari 2022.
 • • 
  Indien uw commissie besluit het voortouw bij deze brief over te dragen aan de commissie OCW, stemt u er dan tevens mee in om bij de brief Voortgang Maatschappelijke diensttijd (MDT) 35034-22 ook het voortouw naar de commissie OCW over te dragen? Daarmee zijn beide brieven op het beleidsterrein maatschappelijke diensttijd overgedragen, en daarmee komt ook het ongeplande CD Maatschappelijke diensttijd te vervallen.
 • 21. 
  Agendapunt:

Europese aangelegenheden

EU-stafnotitie behandelvoorstel informele EU-Gezondheidsraad d.d. 9 en 10 februari 2022

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 17 januari 2022

EU-stafnotitie behandelvoorstel informele EU-Gezondheidsraad d.d. 9 en 10 februari 2022 - 2022Z00595

Voorstel:

Ter bespreking of uw commissie het commissiedebat van 2 februari 2022 over de informele EU-Gezondheidsraad wil omzetten in een schriftelijk overleg.

Noot:

 • • 
  Indien uw commissie instemt met het voorstel, dan wordt de

inbrengdatum voor het schriftelijk overleg maandag 31 januari 2022.

Volgcommissie(s):

EU

 • 22. 
  Agendapunt:

EU-stafnotitie - aanwijzing nieuwe rapporteur EU farmaceutische strategie

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 20 januari 2022. EU-stafnotitie -aanwijzing nieuwe rapporteur EU farmaceutische strategie - 2022Z00792

Voorstel:

Ter bespreking of uw commissie ermee instemt het lid Tielen (VVD) aan te wijzen als vervanger van het voormalig lid Aukje de Vries (VVD) als rapporteur EU farmaceutische strategie.

Volgcommissie(s):

EU

 • 23. 
  Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, M.E. Esmeijer - 20 januari 2022

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen VWS - 2022Z00912

Voorstel:

Noot:

Besluiten conform voorstellen op de lijst.

 • • 
  Dit betekent dat voor het voorstel voor een verordening inzake het Drugsagentschap van de EU wordt voorgesteld de kabinetsappreciatie af te wachten en dit na ommekomst te behandelen in een apart schriftelijk overleg.
 • • 
  Voor het voorstel voor een raadsaanbeveling over de mobiliteit van jonge vrijwilligers in de EU wordt voorgesteld dit te betrekken bij de eerstvolgende OJCS-Raad (Jeugd) (via de cie. OCW).

Volgcommissie(s):

EU, OCW

 • 24. 
  Agendapunt:

Wetgeving

Derde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022

Zaak:

Begroting - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers - 14 januari 2022

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Derde incidentele suppletoire begroting) - 36010

Voorstel:

Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 9 februari 2022 te 14.00 uur.

 • 25. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen)

Zaak:

Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge -22 november 2021

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met uitbreiding van de tijdelijke regels om de inzet van coronatoegangsbewijzen te verbreden naar personen die arbeid verrichten en bezoekers (Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen) - 35971

Voorstel:

Ter bespreking de vraag hoe de commissie de verdere behandeling van het wetsvoorstel invulling wil geven.

Noot:

 • • 
  De commissie heeft (via een emailprocedure d.d. 19 januari jl.) besloten om voorafgaand aan een inbrengdatum van het nadere verslag van het wetsvoorstel een feitelijke vragenronde te houden over de brief van de minister van VWS Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs (de inbrengdatum voor de feitelijke vragenronde was 21 januari a.s.);
 • • 
  In de emailprocedure heeft de CDA-fractie de mogelijkheid van een technische briefing geopperd.

Volgcommissie(s):

SZW, J&V, BiZa

 • 26. 
  Agendapunt:
 
 • 26. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs

Zaak:

Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge -22 november 2021

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs - 35972

Voorstel:

Ter bespreking de vraag hoe de commissie de verdere behandeling van het wetsvoorstel invulling wil geven.

Noot:

 • • 
  De commissie heeft (via een emailprocedure d.d. 19 januari jl.) besloten om voorafgaand aan een inbrengdatum van het nadere verslag van het wetsvoorstel een feitelijke vragenronde te houden over de brief van de minister van VWS Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs (de inbrengdatum voor de feitelijke vragenronde was 21 januari a.s.);
 • • 
  In de emailprocedure heeft de CDA-fractie de mogelijkheid van een technische briefing geopperd.

Volgcommissie(s):

J&V, BiZa, OCW

 • 27. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen)

Zaak:

Wetgeving - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge -22 november 2021

Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met differentiatie in coronatoegangsbewijzen (Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen) - 35973

Voorstel:

Ter bespreking de vraag hoe de commissie de verdere behandeling van het wetsvoorstel invulling wil geven.

Noot:

 • • 
  De commissie heeft (via een emailprocedure d.d. 19 januari jl.) besloten om voorafgaand aan een inbrengdatum van het nadere verslag van het wetsvoorstel een feitelijke vragenronde te houden over de brief van de minister van VWS Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs (de inbrengdatum voor de feitelijke vragenronde was 21 januari a.s.);
 • • 
  In de emailprocedure heeft de CDA-fractie de mogelijkheid van een technische briefing geopperd.

Volgcommissie(s):

J&V, BiZa

 • 28. 
  Agendapunt:

Brief van het lid Paternotte inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.M. Paternotte (D66) - 20 januari 2022

Brief van het lid Paternotte inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 35737-9

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Brieven bewindspersonen VWS

 
 • 29. 
  Agendapunt:

Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers -17 januari 2022

Rapport over de effectiviteit van verschillende toepassingen van het Coronatoegangsbewijs - 2022Z00605

Voorstel:

Desgewenst betrekken bij de verdere behandeling van de drie coronatoegangsbewijzen -wetsvoorstellen (TK 35971, 35972, 35973).

Voorstel:

Reeds geagendeerd voor de inbreng van feitelijke vragen d.d. 21 januari 2022 te 14.00 uur.

Noot:

 • • 
  Door middel van een e-mailprocedure d.d. 19 januari 2022 heeft de

commissie besloten tot het verdagen van inbreng van de nadere verslagen van de drie ctb-wetsvoorstellen en het organiseren van deze inbreng van feitelijke vragen op 21 januari 2022.

 • 30. 
  Agendapunt:

Informatievoorziening IGJ - onderzoek Atos

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers -17 januari 2022

Informatievoorziening IGJ - onderzoek Atos - 33149-67

Voorstel:

Agenderen voor het commissiedebat Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliëntenrechten d.d. 24 februari 2021.

Volgcommissie(s):

DiZa

 • 31. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over wanneer de commissie de nadere brief kan verwachten over zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers -18 januari 2022

Reactie op verzoek commissie over wanneer de commissie de nadere brief kan verwachten over zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen -2022Z00653

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 32. 
  Agendapunt:

Reactie op het verzoek commissie inzake stand van zaken over de zorg in Flevoland

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers -20 januari 2022

Reactie op het verzoek commissie inzake stand van zaken over de zorg in Flevoland - 2022Z00796

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Medisch Zorglandschap.

 • 33. 
  Agendapunt:

Nieuwe prognose verwachte personeelstekort

Zaak:

Brief regering - minister voor Langdurige Zorg en Sport, C. Helder - 20 januari 2022

Nieuwe prognose verwachte personeelstekort - 29282-451

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner tijd te houden commissiedebat Arbeidsmarktbeleid in de zorg.

 • 34. 
  Agendapunt:

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van bewindspersonen VWS

Reactie op actualisatie van het Gezondheidsraadadvies over vaccinatie van kinderen van 5 tot en met 11 jaar

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers -19 januari 2022

Reactie op actualisatie van het Gezondheidsraadadvies over vaccinatie van kinderen van 5 tot en met 11 jaar - 2022Z00789

Voorstel:

Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 20 januari 2022.

 • 35. 
  Agendapunt:

Rapportage van het RIVM over de effectiviteit van COVID-19-vaccinatie tegen ziekenhuis- en intensive-care-opname in Nederland

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers -20 januari 2022

Rapportage van het RIVM over de effectiviteit van COVID-19-vaccinatie tegen ziekenhuis- en intensive-care-opname in Nederland - 25295-1739

Voorstel:

Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 20 januari 2022.

 • 36. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de motie van het lid Van den Berg c.s. over onderzoeken onder welke randvoorwaarden sport en bewegen toegevoegd kunnen worden aan de lijst van essentiële sectoren (Kamerstuk 25295-1681)

Zaak:

Brief regering - minister voor Langdurige Zorg en Sport, C. Helder - 20 januari 2022

Uitvoering van de motie van het lid Van den Berg c.s. over onderzoeken onder welke randvoorwaarden sport en bewegen toegevoegd kunnen worden aan de lijst van essentiële sectoren (Kamerstuk 25295-1681) - 25295-1718

Voorstel:

Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 20 januari 2022.

 • 37. 
  Agendapunt:

Stand van zaken Covid-19 en 138e OMT advies

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers -14 januari 2022

Stand van zaken Covid-19 en 138e OMT advies - 25295-1717

Voorstel:

Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 20 januari 2022.

Volgcommissie(s):

J&V, OCW

 • 38. 
  Agendapunt:

Concentratie van de zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers -11 januari 2022

Concentratie van de zorg voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen -31765-615

Voorstel:

In de procedurevergadering op 12 januari 2022 is besloten een commissiedebat te voeren vóór het Krokusreces.

 • 39. 
  Agendapunt:

Overig

Commissiebrief met verzoek om suggesties voor onderwerpen V-100

Zaak:

Brief commissie - Tweede Kamerlid, J.C. Sneller (D66) - 14 januari 2022

Aan de vaste Kamercommissies - Verzoek inzake invulling V-100 2022 -2022Z00498

Voorstel:

De commissie Rijksuitgaven vraagt uw commissie twee mogelijke thema's aan te leveren, waarmee de jonge wetenschappers tijdens de V-100 aan de slag kunnen.

Noot:

 • • 
  Geschikte beleidsthema's hebben zowel groot maatschappelijk belang als beleidsverantwoordelijkheid op rijksniveau (zodat hierover in de jaarverslagen verantwoording wordt afgelegd). Daarnaast sluiten deze aan bij de doelgroep en lenen deze zich voor een beoordeling vanuit "evidence based perspectief".
 • • 
  Dit jaar wordt de V-100 op maandag 23 mei a.s. georganiseerd.

Volgcommissie(s):

BiZa, BuHaOS, BuZa, DEF, EZK, FIN, I&W, J&V, LNV, KR, OCW, SZW, VWS

 • 40. 
  Agendapunt:

Verzoek SER om gesprek over drie zorgadviezen m.b.t. jeugdzorg, arbeidsmarkt voor de zorg en over preventie voor gezondheid

Zaak:

Brief derden - Sociaal-Economische Raad (SER) te Den Haag - 11 januari 2022 Verzoek SER om gesprek over drie zorgadviezen m.b.t. jeugdzorg, arbeidsmarkt voor de zorg en over preventie voor gezondheid - 2022Z00503

Voorstel:

Ter bespreking de vraag of de commissie wil ingaan op het aanbod van de SER om in gesprek te gaan over drie zorgadviezen.

 • 41. 
  Agendapunt:

Voorstel rondetafelgesprek Bewegingsarmoede in Nederland

Zaak:

Stafnotitie - griffier, M.E. Esmeijer - 20 januari 2022

Voorstel rondetafelgesprek Bewegingsarmoede in Nederland - 2022Z00890

Voorstel:

Kan de commissie instemmen met het door de initiatiefnemers uitgewerkte voorstel voor het rondetafelgesprek bewegingsarmoede?

Noot:

 • • 
  In de procedurevergadering van 12 januari 2022 is het

verzoek gehonoreerd van de leden Van Nispen (SP), Van der Laan (D66) en Heerema (VVD) om een rondetafelgesprek te houden over bewegingsarmoede.

 • 42. 
  Agendapunt:

Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling (stand van zaken 19 januari 2022)

Voorstel:

Ter informatie.

 • 1. 
  34 891 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts. Aangemeld voor plenaire behandeling 4-12-2019.
 • 2. 
  35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek. De eerste termijn van de kant van de Kamer heeft plaatsgevonden op 9 september 2021. De schriftelijke beantwoording op de vragen in de eerste termijn zijn inmiddels ontvangen (35384-21). De behandeling van het wetsvoorstel zal worden voortgezet na een technische briefing (thans ingepland op 10 februari a.s.).
 • 3. 
  35 587 Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met de derde evaluatie van die wet alsmede enkele wijzigingen van technische aard. Aangemeld voor plenaire behandeling 0302-2021. Dit wetsvoorstel is naar aanleiding van besluitvorming (via een emailprocedure dd. 20 januari jl.) aangemeld als hamerstuk.
 • 4. 
  35 737 Voorstel van wet van het lid Paternotte tot wijziging van Wet afbreking zwangerschap in verband met het afschaffen van de verplichte minimale beraadtermijn voor de afbreking van zwangerschappen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 8 juli 2021.
 • 5. 
  35 771 Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 29 september 2021.
 • 6. 
  35 824 Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 4 november 2021. De wetsbehandeling zal pas plaatsvinden na ontvangst van de toegezegde brief over het afwegingskader. In de procedurevergadering van 12 januari jl is besloten het kabinet te vragen deze brief zo snel als mogelijk aan de Kamer te sturen.
 • 7. 
  35 816 Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021.
 • 8. 
  35 872 Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het afschaffen van de collectiviteitskorting. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 18 november 2021. Aan de griffie plenair is verzocht of dit wetsvoorstel kan worden behandeld voordat het jaarlijkse commissiedebat Zorgverzekeringswet wordt gehouden. Naar aanleiding van de besluitvorming in de procedurevergadering van 12 januari jl. zal het kabinet in het kader van de behandeling van het wetsvoorstel worden gerappelleerd op de nog te ontvangen reactie van het kabinet op het preventieplan voor zorgmedewerkers van Stichting IZZ, PGGM en Stichting FWG.
 • 9. 
  35 970 Dertiende incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021. Op 6 december 2021 is het verslag houdende een lijst van vragen uitgebracht. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 17 december 2021.
 • 10. 
  35 944 Twaalfde incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2021. Op 17 december 2021 is het Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022.
 • 11. 
  35 833 Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp. Op 17 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022.
 • 12. 
  35 979 Goedkeuringswet vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Op 15 december 2021 is het verslag uitgebracht.

Op 31 december 2021 is de nota n.a.v. het verslag ontvangen. Aangemeld voor plenaire behandeling d.d. 12 januari 2022, voorgesteld

als hamerstuk.

 • 43. 
  Agendapunt:    Overzicht wetsvoorstellen waarvan de commissie in afwachting is van

de nota n.a.v. het verslag

Voorstel:    Ter informatie.

 • 1. 
  33 703 Voorstel van wet van de leden Otwin van Dijk en Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Op 15 december 2014 is het verslag uitgebracht.
 • 2. 
  34 961 Voorstel van wet van het lid Aartsen tot wijziging van de Dranken Horecawet en enkele andere wetten in verband met verruiming van de mogelijkheid tot het inzetten van mengformules (Wet regulering mengformules). Op 30 juli 2020 is het verslag uitgebracht.
 • 3. 
  35 817 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met een sluitingsbevoegdheid ten aanzien van publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak. Op 20 mei 2021 is het verslag uitgebracht.
 • 4. 
  35 660 Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners. Op 9 juli 2021 is het verslag uitgebracht.
 • 5. 
  35 410 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende wijziging van de Geneesmiddelenwet, de Wet medische hulpmiddelen en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg, tot oprichting van een openbaar register over de financiële betrekkingen tussen vergunninghouders en fabrikanten van geneesmiddelen en leveranciers van medische hulpmiddelen enerzijds en beroepsbeoefenaren, maatschappen, zorginstellingen, derden en patiëntenconsumentenorganisaties anderzijds (Wet transparantieregister zorg). Op 12 juli 2021 is het verslag uitgebracht.
 • 6. 
  35 844 Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Op 15 oktober 2021 is het verslag uitgebracht.
 • 7. 
  35 942 Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.
 • 8. 
  35 943 Wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg. Op 3 december 2021 is het verslag uitgebracht.
 • 9. 
  35 988 Veertiende incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2021. Op 13 januari 2022 is het verslag uitgebracht.
 • 10. 
  35 989 Eerste incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2022. Op 13 januari 2022 is het verslag uitgebracht.
 • 11. 
  35 983 Wet op de Nederlandse Sportraad. Op 14 januari 2022 is het verslag uitgebracht.
 • 44. 
  Agendapunt:    Overzicht wetsvoorstellen, inbrengdatum (nader) verslag vastgesteld

of nog niet vastgesteld

Voorstel:    Ter informatie.

 • 1. 
  35 870 Wijziging van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting in verband met de tweede evaluatie van de wet, het actieplan ter ondersteuning van donorkinderen en de omvorming van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan. Datum inbreng verslag wordt vastgesteld na ommekomst van de Nota van wijziging.
 • 2. 
  35 971 Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. Datum inbreng nader verslag wordt vastgesteld tijdens de eerstvolgende procedurevergadering.
 • 3. 
  35 972 Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met het schrappen van het instemmingsrecht van medezeggenschapsorganen van onderwijsinstellingen bij de inzet van coronatoegangsbewijzen in het beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Op 30 november 2021 is

het verslag uitgebracht. Datum inbreng nader verslag wordt vastgesteld tijdens de eerstvolgende procedurevergadering.

 • 4. 
  35 973 Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen. Op 30 november 2021 is het verslag uitgebracht. Datum inbreng nader verslag wordt vastgesteld tijdens de eerstvolgende procedurevergadering.
 • 5. 
  35 994 Tweede incidentele suppletoire begroting VWS voor het jaar 2022. Datum verslag is vastgesteld op 26 januari 2022.
 • 6. 
  36 002 Verzamelwet VWS 2022. Datum verslag is vastgesteld op 2 februari 2022.
 • 7. 
  36 010 Derde incidentele suppletoire begroting voor het jaar 2022. Ter bespreking in de eerstvolgende procedurevergadering.
 • 45. 
  Agendapunt:    Overzicht wetsvoorstellen, aangemeld voor plenaire behandeling,

controversieel verklaard

Voorstel:    Ter informatie.

 • 1. 
  34 445 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten i.v.m. aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg.
 • 2. 
  34 515 Bepalingen over gegevensuitwisseling ter bevordering van samenwerking binnen het zorgdomein en van doelmatige en rechtmatige zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp (Wet bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg). Aangemeld voor plenaire behandeling 17-12-2020.

46.

Agendapunt:

Voorstel:

Overzicht plenaire debatten op het terrein van VWS

Ter informatie.

 • 1. 
  Debat over het bericht dat vier spoedeisende hulpposten in Drenthe en Groningen sluiten wegens personeelstekort (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 14 september 2021. Een meerderheid van de Kamer heeft de wens uitgesproken dit debat nog voor het kerstreces in te plannen.
 • 2. 
  Debat over subsidie aan Siriz (aangevraagd door het lid Ellemeet tijdens de RvW van 22 september 2021).
 • 3. 
  Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW van 28 september 2021).
 • 4. 
  Debat over de toename van agressie tegen ziekenhuispersoneel (aangevraagd door het lid Agema tijdens de RvW van 7 december 2021).

47.

48.

Agendapunt:    Overzicht nog te houden tweeminutendebatten

 • 1. 
  Tweeminutendebat Motie Westerveld /Ceder over afspraken met schuldeisers om vordering van financiële compensatie te voorkomen (31839-813) (aangevraagd door het lid Westerveld tijdens de RvW d.d. 18 januari 2022).

Agendapunt:    Overzicht van commissiedebatten (CD's), notaoverleggen (NO's) en

wetgevingsoverleggen (WGO's), waarvan de commissie reeds

besloten heeft om deze (op enig moment) in te plannen.

Voorstel:    Ter bespreking of de commissie kan instemmen met de inplanning van

onderstaande vier commissiedebatten in de maanden februari en maart.

 • 1. 
  CD Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz (stond gepland op 25 november 2021). Datumvoorstel: 9 februari 2022 (14.15-19.15 uur).
 • 2. 
  CD Toekomstige organisatie hartzorg. Datumvoorstel: 17 februari 2022 (10.00-15.00 uur).
 • 3. 
  CD Leefstijlpreventie (stond gepland op 18 november 2021). Datumvoorstel: 24 maart 2022 (14.00 - 19.00 uur).
 • 4. 
  CD Dementiezorg/Langer

Thuis/Palliatieve zorg/Wijkverpleging/Wmo (stond gepland op 9 december 2021). Datumvoorstel: 31 maart 2022 (13.00 - 18.00 uur).

Reeds ingepland:

 • 1. 
  NO Initiatiefnota van de leden Van Gerven en Hijink over "Nu investeren in de GGD" (TK 35758), 7 februari 2022 (15.00-19.00 uur).
 • 2. 
  CD Informele EU-Gezondheidsraad (9/10 februari), 2 februari 2022 (14.00-17.00 uur);
 • 3. 
  CD Zorgfraude, 3 februari 2022 (10.00-14.00 uur);
 • 4. 
  NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg inzake Mondzorg: een goed begin is het halve werk (TK 35882), 14 februari 2022 (14.00 tot 18.00 uur);
 • 5. 
  NO Initiatiefnota van het lid Van den Berg over 'Cosmetische ingrepen zonder medische noodzaak' (TK 35581), 21 februari 2022 (14.00 tot 18.00 uur);
 • 6. 
  CD Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliëntenrechten, 24 februari 2022 (10.00-15.00 uur);
 • 7. 
  NO Initiatiefnota van het lid Ploumen over "de noodzaak van gendersensitieve zorg - ongelijke behandeling is betere zorg" (Kamerstuk 35560), 14 maart 2022 (15.00-19.00 uur);
 • 8. 
  CD EU-Gezondheidsraad (29 maart 2022), 23 maart 2022 (14.0017.00 uur);
 • 9. 
  NO Initiatiefnota van de leden Agema en Wilders: "Zorg van Nationaal Belang. Een direct einde aan een deel van de marktwerking. En een zorgcrisisreserve in geval van pandemie, ramp of terreuraanslag" (TK 35766), 11 april 2022 (14.30 tot 18.30 uur).

Nog in te plannen commissiedebatten:

 • 1. 
  CD Langere termijn coronabeleid (stond gepland op 3 november 2021).
 • 2. 
  CD Mogelijke zorgfraude in een aantal zorgorganisaties. (eventueel te betrekken bij een nog op te stellen voorstel combinatie-CD's).
 • 3. 
  CD Onderzoeksrapport "De juridische aspecten van een overgang van vrijgevestigd medisch specialisten naar loondienst" (stond gepland op 17 november 2021).
 • 49. 
  Agendapunt:    Overzicht van (opnieuw) te plannen (of reeds ingeplande)

rondetafelgesprekken en hoorzittingen

Voorstel:    Ter bespreking

Overzicht van reeds geplande (en weer uitgestelde) rondetafelgesprekken

 • 1. 
  RTG Long covid, 31 januari 2022 van 11.00 tot 13.00 uur.
 • 2. 
  RTG Sekszorg, voor het zomerreces inplannen.

Overzicht ongeplande rondetafelgesprekken (RTG's/hoorzitting):

 • 1. 
  RTG Zorgfraude in een aantal zorgorganisaties, plannen zo mogelijk voorafgaand aan het nog te plannen commissiedebat Zorgfraude in een aantal zorgorganisaties;
 • 2. 
  Hoorzitting Langere termijn coronabeleid, plannen in samenhang met CD Langere termijn coronabeleid.
 • 3. 
  RTG Bewegingsarmoede in Nederland. In de pv van 13 januari 2022 heeft de commissie besloten dit RTG te organiseren. De leden Van Nispen (SP), Van der Laan (D66) en Heerema (VVD) hebben deze pv een uitgewerkt voorstel aan de commissie voorgelegd.
 • 4. 
  RTG Toekomstige organisatie hartzorg. In de pv van 13 januari 2022 heeft de commissie besloten dit RTG te organiseren, voorafgaand aan het CD ter zake. De leden Tielen (VVD), Van den Berg (CDA) en Hijink (SP) zullen een uitgewerkt voorstel aan de commissie voorleggen.
 • 5. 
  RTG Zorg en dwang. In de p.v. d.d. 30 januari 2020 is het verzoek hiertoe van het lid Slootweg (CDA) mede namens (inmiddels) de leden Bergkamp (D66) en (inmiddels) De Neef (VVD) hiertoe gehonoreerd. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel van de initiatiefnemers.
 • 6. 
  RTG Lerende cultuur in de GGZ. In de p.v. d.d. 30 januari 2021 is het verzoek gehonoreerd van de leden Van den Berg (CDA), (inmiddels) De Neef (VVD), Diertens (D66) en Dik-Faber (Christenunie) om hierover een rondetafelgesprek te houden. In de pv van 20 april 2021 heeft de nieuwe commissie VWS nogmaals besloten dit RTG te organiseren. De commissie is in afwachting van een uitgewerkt voorstel. Zie ook 2020Z01525.
 • 7. 
  RTG over de erkenning van Molukkers en hun geschiedenis, datum voor het RTG nader te bepalen.

Agendapunt:    Overzicht van ongeplande commissiedebatten

50.

51.

Voorstel:    Ter informatie. In een van de volgende procedurevergaderingen wordt een

voorstel van de staf aan de commissie voorgelegd van verdere planning en

vormgeving van deze commissiedebatten tot aan het zomerreces.

 • 1. 
  CD Acute Zorg 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 19 april 2021.
 • 4. 
  CD Bloedvoorziening 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 september 2019.
 • 7. 
  CD Eerstelijnszorg 9 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 13 januari 2021.
 • 10. 
  CD Geneesmiddelenbeleid 21 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 25 februari 2021.
 • 13. 
  CD Hulpmiddelenbeleid 14 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 november 2020.
 • 14. 
  CD Jeugdbeleid 3 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 16 december 2021.
 • 15. 
  CD Langer Thuis 1 geagendeerde brief d.d. 29 april 2021.
 • 17. 
  CD Medische ethiek 11 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 30 januari 2020.

2 februari 2021.

Agendapunt:    Vervolg overzicht van ongeplande commissiedebatten

 • 1. 
  CD Mondzorg 2 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 24 juni 2020.
 • 3. 
  CD Orgaandonatie 6 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 6 november 2020.
 • 4. 
  CD Pakketbeheer 8 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 10 december 2020.
 • 5. 
  CD PGB 6 geagendeerde brief d.d. 16 februari 2021.
 • 6. 
  CD Sportbeleid 1 geagendeerde brief d.d. 22 december 2021.
 • 8. 
  CD Voedselveiligheid 10 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 23 januari 2021.
 • 9. 
  CD Zorgverzekeringswet 21 geagendeerde brieven. Minst recente brief d.d. 21 september 2020.
 
 
 • 52. 
  Agendapunt:

Overzicht van na het kerstreces te plannen (of reeds ingeplande) technische briefings (TB's)

Voorstel:

Ter informatie.

Overzicht geplande technische briefings:

 • 1. 
  TB door het CIZ in verband met openstelling Wlz voor GGZ-cliënten, 25 januari 2022 (17:00-18:00 uur).
 • 2. 
  TB over de Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek ivm actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek (Kamerstuk 35384), 10 februari 2022 (16:0017.15 uur).

Overzicht nog in te plannen technische briefings:

 • 1. 
  TB over het Rapport onderzoek backpay weduwen. Was ingepland op 26 januari 2022 (10:00-11:00 uur), maar is uitgesteld vanwege de overlap met de TB over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.
 • 53. 
  Agendapunt:

Overzicht van na het kerstreces te plannen (of reeds ingeplande) gesprekken

Voorstel:

Ter informatie.

Nog te plannen gesprekken:

 • 1. 
  Gesprek Eurocommissaris, mw. Kyriakides. De commissie heeft tot dit gesprek besloten in de procedurevergadering d.d. 26 mei 2021. Het vloeit voort uit de aanbevelingen van de rapporteurs "EU farmaceutische strategie".
 • 2. 
  Gesprek Ieder(in) over voortgang implementatie VN-verdrag handicap. Met Ieder(in) is afgesproken dat het gesprek pas wordt georganiseerd als bekend is wanneer het plenaire debat VN-verdrag Handicap wordt ingepland.
 • 3. 
  (Kennismakings)gesprek Nationale ombudsman en

Kinderombudsman (2021Z08035). 14 februari 2022.

 • 4. 
  Gesprek over de documentaire Jason (gesloten jeugdzorg) d.d. 7 februari 2022, 18.30-19.00 (vertoning documentaire), 19.00-20.30 aansluitend gesprek. (Week van het Vergeten Kind) (op digitale wijze) met voorafgaand de vertoning van de documentaire. In de inventarisatie hebben de volgende leden aangegeven belangstelling te hebben: Verkuijlen (VVD), De Neef (VVD), Sahla (D66, Maeijer (PVV), Kwint (SP), Kuiken (PvdA), Westerveld (GroenLinks), Omtzigt (lid Omtzigt), Van der Plas (BBB) en Simons (BIJ1).
 • 54. 
  Agendapunt:

Nagekomen agendapunten

35660 Nota naar aanleiding van het verslag Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, C.E. Ellemeet (GroenLinks) - 21 januari 2022

Brief van het lid Ellemeet inzake overname van de verdediging van het initiatiefvoorstel - 35660-8

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Zaak:

Nota naar aanleiding van het (nader) verslag - Tweede Kamerlid, C.E.

Ellemeet (GroenLinks) - 25 januari 2022

Nota naar aanleiding van het verslag - 35660-9

Voorstel:

Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, C.E. Ellemeet (GroenLinks) - 4 december 2020

Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Tielen houdende wijziging van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg in verband met de invloed van zorgverleners - 35660

Voorstel:

Aanmelden voor plenaire behandeling.

 • 55. 
  Agendapunt:

Brief van het lid Paternotte inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel inzake wijziging Wet afbreking zwangerschap door de leden Kuiken, Ellemeet en Tellegen

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, J.M. Paternotte (D66) - 21 januari 2022

Brief van het lid Paternotte inzake mede verdediging van het initiatiefvoorstel door de leden Kuiken, Ellemeet en Tellegen - 35737-10

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

 • • 
  Dit wetsvoorstel staat plenair geagendeerd op donderdagavond 27 januari 2022 (eerste termijn Kamer).
 • 56. 
  Agendapunt:

Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 en enkele andere regelingen in verband met het stellen van regels inzake het beperken van de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs in geval van vaccinatie of herstel

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers -24 januari 2022

Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 en enkele andere regelingen in verband met het stellen van regels inzake het beperken van de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs in geval van vaccinatie of herstel - 25295-1741

Voorstel:

Noot:

Voor kennisgeving aannemen.

 • • 
  Betreft een nahangprocedure. De vastgestelde ministeriële regeling kan niet eerder inwerking treden dan op 1 februari 2022. De vastgestelde ministeriële regeling vervalt van rechtswege indien de Kamer, op voorstel van vijftig leden uiterlijk 31 januari 2022 te kennen geeft niet in te stemmen met de regeling.

Volgcommissie(s):

J&V, BiZa

 • 57. 
  Agendapunt:

Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers -25 januari 2022

Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 -25295-1747

Voorstel:

Voor kennisgeving aannemen.

Noot:

 • • 
  Deze brief bevat twee regelingen.

Voor wat betreft de eerste regeling doet het kabinet een beroep op de spoedprocedure van artikel 58c, derde lid, Wpg. De inwerkingtreding van deze regeling is daarom vastgesteld op 26 januari 2022 om 05.00 uur.

Deze regeling vervalt van rechtswege indien de Tweede Kamer binnen een week na de toezending besluit niet in te stemmen met de regeling.

Volgcommissie(s):

De tweede regeling betreft een nahangprocedure op grond van artikel 58c, tweede lid, van de Wet publieke gezondheid. De regeling treedt niet eerder in werking dan een week na de overlegging op 25 januari 2022. Indien de Tweede Kamer binnen die termijn besluit niet in te stemmen met deze regeling, vervalt deze van rechtswege.

BiZa, J&V

 • 58. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over onderzoeksvragen evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten

Zaak:

Brief regering - minister voor Langdurige Zorg en Sport, C. Helder - 26 januari 2022

Reactie op verzoek commissie over onderzoeksvragen evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten - 2022Z01241

Voorstel:

Agenderen voor het te plannen commissiedebat Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz.

Noot:

 • • 
  Zie tevens agendapunt 48. Het commissiedebat Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz staat in concept gepland op 9 februari a.s.;
 • • 
  Indien besloten wordt tot het agenderen van deze brief voor het commissiedebat Gehandicaptenbeleid/Verpleeghuiszorg/Wlz, stemt uw commissie er dan ook mee in de onderliggende

brief Onderzoeksvragen, evaluatie en nadere analyse regeling Aftrek Specifieke Zorgkosten van de minister van VWS d.d. 25 oktober 2021 (35925-XVI-24) eveneens te agenderen voor het desbetreffende commissiedebat?

 • 59. 
  Agendapunt:

139e OMT advies en update omikronvariant

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers -24 januari 2022

139e OMT advies en update omikronvariant - 2022Z01101

Voorstel:

Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 26 januari 2022.

 • 60. 
  Agendapunt:

Maatregelen COVID-19

Zaak:

Brief regering - minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers -25 januari 2022

Maatregelen COVID-19 - 25295-1746

Voorstel:

Betrokken bij het plenaire debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 26 januari 2022.

Volgcommissie(s):

J&V, BiZa, OCW

 • 61. 
  Agendapunt:

Voorstel van de leden Warmerdam (D66), De Neef (VVD), Peters (CDA), Westerveld (GL), Simons (Bij1), Kuiken (PvdA), Bikker (CU) en Van der Plas (BBB voor een rondetafelgesprek over de mentale gezondheid van jongeren.

Zaak:

Stafnotitie - Tweede Kamerlid, S. Warmerdam (D66) - 26 januari 2022

Verzoek om een rondetafelgesprek te organiseren over de mentale gezondheid van jongeren. - 2022Z01239

Voorstel:

Instemmen met het organiseren van een rondetafelgesprek over de mentale gezondheid van jongeren én de nadere invulling van het programma

 • 62. 
  Agendapunt:

Verzoek Alzheimer Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. evaluatie van Wet zorg en dwang (Wzd) d.d. 1 februari 2022

Zaak:

Brief derden - Alzheimer Nederland te Amersfoort - 25 januari 2022

Verzoek Alzheimer Nederland tot aanbieding petitie m.b.t. evaluatie van Wet zorg en dwang (Wzd) d.d. 1 februari 2022 - 2022Z01233

Voorstel:

Ter bespreking.

Griffier:

M.E. Esmeijer

Activiteitnummer:

2021A07903

21


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.