Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 25 juni 2019
kalender

Deze Tweede Kamercommissieái houdt zich bezig met onder meer de volksgezondheid, het welzijnsbeleid en de sport, en bereidt de behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen voor.

Het betreft onder meer de volgende beleidsonderdelen:

 • gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming
 • Zorgverzekeringswet
 • medisch-specialistische zorg in ziekenhuizen
 • huisartsen- en tandartsenzorg
 • geestelijke gezondheidszorg
 • verslavingszorg en maatschappelijke opvang
 • gehandicaptenzorg
 • genees- en hulpmiddelenbeleid
 • arbeidsmarktbeleid in de gezondheidszorg
 • verpleging en verzorging en ouderenbeleid
 • jeugdbeleid
 • beleid inzake verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen
 • de financiering van de zorg
 • thuiszorg
 • Wet langdurige zorg
Voorzitter is W.J.H. (Helma) Lodders. Ondervoorzitter is C.M. (Corrie) van Brenk. Griffier is mw. H. Post.

1.

Leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Aalst, R.R. vanPVV
2Agema, M.PVV
3Baudet, Dr. Th.H.Ph. FvD
4Berg, Drs. J.A.M.J. van denCDA
5Bergkamp, Drs .V.A.D66
6Antje DiertensDiertens, A.E.D66
7Dik-Faber, Drs. R.K.CU
8Ellemeet, Drs. C.E.GL
9Afbeelding Geleijnse, S.Geleijnse, S.50PLUS
10Geluk-Poortvliet, L.W.D.CDA
11Gerven, Drs. H.P.J. vanSP
12Heerema, R.J.VVD
13Sophie HermansHermans, Drs. S.Th.M.VVD
14Hijink, H.P.M.SP
15Kerstens, Mr. J.W.M.PvdA
16Kooten-Arissen LLB, F.M. vanPvdD
17Tunahan KuzuKuzu, Drs. T.DENK
18Lange, Drs. L.A. deVVD
19Helma LoddersLodders, W.J.H.VVD
20Mulder, E.PVV
21Raemakers, Mr. R.D66
22Wim-Jan RenkemaRenkema, Drs. W.J.Th.GL
23Rutte, Mr. A.C.L.VVD
24Slootweg, Drs. E.J.CDA
25Staaij, Mr. C.G. van derSGP

2.

Plaatsvervangende leden

nr.fotonaam Kamerlidfractie
1Azarkan Msc, Drs. F.DENK
2Beertema, H.J.PVV
3Niels van den BergeBerge, C.N. van denGL
4Dijkstra, P.A.D66
5Ir. J.M.C. (Jessica) van EijsEijs, Ir. J.M.C. vanD66
6El Yassini, Z.VVD
7Afbeelding Gent, Dr. T. vanGent, Dr. T. vanVVD
8Groot, Dr. Tj.C. deD66
9Afbeelding Helder, Mr. L.M.J.S.Helder, Mr. L.M.J.S.PVV
10Hiddema, Mr. Th.U.FvD
11Kops, A.PVV
12Kuik, Mr. A.CDA
13Leijten, R.M.SP
14Molen, H. van derCDA
15Nispen, Mr. M. vanSP
16Gerrit-Jan van OtterlooOtterloo, G.J.P. van50PLUS
17Ouwehand, E.PvdD
18Peters, Drs. W.P.H.J.CDA
19Ploumen, Drs. E.M.J.PvdA
20Segers, Drs. G.J.M.CU
21Stoffer, Ir. Ch.SGP
22Tellegen, Drs. O.C.VVD
23Tielen, Drs. J.Z.C.M.VVD
24Veldman, Drs. H.S.VVD
25Westerveld, Drs. E.M.GL