Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Deze Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met onder meer de volksgezondheid, het welzijnsbeleid en de sport, en bereidt de behandeling van wetsvoorstellen op deze terreinen voor.

Het betreft onder meer de volgende beleidsonderdelen:

 • gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming
 • Zorgverzekeringswet
 • medisch-specialistische zorg in ziekenhuizen
 • huisartsen- en tandartsenzorg
 • geestelijke gezondheidszorg
 • verslavingszorg en maatschappelijke opvang
 • gehandicaptenzorg
 • genees- en hulpmiddelenbeleid
 • arbeidsmarktbeleid in de gezondheidszorg
 • verpleging en verzorging en ouderenbeleid
 • jeugdbeleid
 • beleid inzake verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen
 • de financiering van de zorg
 • thuiszorg
 • Wet langdurige zorg
Griffier is dhr. M. Esmeijer.

1.

Dossiers (doorlopende dossiers en beleidsdossiers)

2016-05-19 34477 - Rapportage sociaal domein  
2015-03-05 34170 - Chronisch Vermoeidheidssyndroom (ME/CVS)  
2014-12-11 34104 - Langdurige zorg  

2.

Dossiers (wetsvoorstellen, excl. begrotingen)

2024-05-27 36561 - Bevorderen van zorgcontractering i 2e
2024-04-25 36546 - Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg  
2024-04-19 36541 - Invoering van een registratieplicht voor verkooppunten van tabaksproducten en aanverwante producten 2e

3.

Dossiers (begrotingen)

2023-11-24 36470 XVI - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (Najaarsnota) groen vinkje
2023-10-23 36435 XVI - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) groen vinkje
2023-09-19 36410 XVI - Vaststelling begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2024 groen vinkje

4.

Dossiers (overige)

2023-07-18 36396 - Initiatiefnota van het lid Tielen over Én Én: een verjongingskuur voor de basiszorg  
2023-03-08 36317 - Initiatiefnota over Toegang tot veilige en legale abortuszorg voor iedereen  
2021-11-02 35954 - Plaatsing van distikstofmonoxide (lachgas) op lijst II, behorende bij de Opiumwet