Besluitpunt "Commissiedebat Geneesmiddelenbeleid"

commissie Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
vergadering 2022-01-21
volgnummer 12
 

Zaak:

 

Voorstel:

Agenderen voor het te zijner te houden commissiedebat Geneesmiddelenbeleid

Volgcommissie(s):

EZK

 

1.

Nederlandse dossiers