34834 - Initiatiefnota “Big Farma: niet gezond!” - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zaterdag 23 januari 2021
kalender

34834 nl - initiatiefnota
Initiatiefnota “Big Farma: niet gezond!”

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze initiatiefnota werd op 22 november 2017 ingediend door het Tweede Kamerlid Dijksma (PvdA) i, Kooiman (SP) i en Ellemeet (GL) i.

 

1.

Volledige titel

Initiatiefnota van de leden Ploumen, Van Gerven en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!”

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer acht moties ingediend.

3.

Documenten

(26 stuks)

2 21 november 2017, geleidende brief, nr. 1     KST348341
Geleidende brief - Initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!”
 
2 21 november 2017, initiatiefnota, nr. 2     KST348342
Initiatiefnota - Initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!”
 
2 5 maart 2018, brief, nr. 3     KST348343
Brief regering; Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!” - Initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet: “Big Farma: niet gezond!”
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.