Vergaderingen van de Staten-Generaal

Met dank overgenomen van Parlement.com.
plenaire zaal Tweede Kamer © PDC

In de Staten-Generaal worden alle besluiten genomen in vergaderingen. Het is gebruikelijk dat vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer openbaar zijn. De openbare vergaderingen zijn ook online te volgen. Kamerfracties overleggen ook in fractievergaderingen. Dan wordt afgestemd wat de standpunten van de fractie zijn. De fractievergaderingen zijn wel besloten. De notulen van de openbare vergaderingen worden de 'handelingen i' genoemd.

 • Vergaderingen Tweede Kamer

  In de Tweede Kamer i worden op vele plaatsen vergaderingen gehouden. Belangrijk onderscheid is dat tussen de plenaire vergadering, waarbij alle 150 leden aanwezig kunnen zijn, en vergaderingen van commissies. Daarnaast houden fracties geregeld vergaderingen.

 • Fractievergadering

  Fracties in Tweede en Eerste Kamer komen geregeld bijeen om te overleggen. Tijdens fractievergaderingen wordt bijvoorbeeld afgestemd welke inbreng zal worden geleverd bij de behandeling van wetsvoorstellen en van beleidsstukken. In fractievergaderingen in de Tweede Kamer i wordt ook de algemene politieke lijn besproken en kunnen actuele ontwikkelingen aan de orde komen.

 • Volg de Eerste en Tweede Kamer

  In artikel 66 van de Grondwet is geregeld dat vrijwel alle parlementaire vergaderingen openbaar zijn. Dit geeft de kiezers en de media de mogelijkheid om te zien hoe partijen en gekozenen hun werk doen in het parlement en welke standpunten zij innemen. Er zijn veel mogelijkheden om vergaderingen van de Tweede en Eerste Kamer te volgen.

 • Handelingen

  Alles wat tijdens de openbare vergaderingen van de Eerste en Tweede Kamer i wordt gezegd, wordt (en werd) vrijwel woordelijk vastgelegd. Dit gebeurt door stenografen. Deze verslagen, plenaire verslagen genoemd, worden geredigeerd door de Dienst Verslag en Redactie (voorheen Stenografische Dienst) van de Staten-Generaal. De Dienst Verslag en Redactie (DVR) draagt naast deze verslagen ook de verantwoordelijkheid voor de verslagen van commissieoverleggen, hoorzittingen en rondetafelgesprekken. De DVR maakt deze verslagen zowel van openbare als besloten bijeenkomsten.