Fractievergadering

Fracties in Tweede en Eerste Kamer komen geregeld bijeen om te overleggen. Tijdens fractievergaderingen wordt bijvoorbeeld afgestemd welke inbreng zal worden geleverd bij de behandeling van wetsvoorstellen en van beleidsstukken. In fractievergaderingen in de Tweede Kamer i wordt ook de algemene politieke lijn besproken en kunnen actuele ontwikkelingen aan de orde komen.

In beide Kamers zijn als regel op dinsdagochtend reguliere fractievergaderingen. In de Tweede Kamer vinden die soms ook op andere momenten plaats.

Tijdens de formatie bespreken de fracties van de mogelijke regeringspartijen het ontwerp-regeerakkoord i. Vaak binden zij zich daaraan, zodat het kabinet in redelijke mate verzekerd is van parlementaire steun.

In grotere fracties in de Tweede Kamer vindt overigens veel voorwerk plaats in kleinere fractiecommissies, waarin specialisten op deelterreinen bijvoorbeeld wetsvoorstellen, nota's en notities bespreken. Grote fracties hebben vaak een bestuur, bestaande uit fractievoorzitter, vicefractievoorzitter(s), secretaris en (soms) bestuursleden.

 

Meer over