EU prijst partners Balkan, maar toetreding nog niet in zicht

woensdag 6 oktober 2021, 15:24

DEN HAAG (PDC i) - De Europese regeringsleiders en hun collega's van de Westelijke Balkan hebben na afloop van de Europese Raad een verklaring ondertekend waarin zij pleiten voor verdere samenwerking. Concrete toezeggingen over de toetreding tot de Europese Unie i zijn echter niet gedaan.

In de verklaring spreekt de EU haar steun uit voor de inspanningen die de Westelijke Balkanlanden doen om te voldoen aan de toetredingseisen. De partners van de Westelijke Balkan streven de Europese waarden na op onder meer het gebied van democratie, rechtsstaat en mensenrechten. De financiële steun die de Westelijke Balkanlanden van de EU ontvangen blijft afhankelijk van de vorderingen op de eerder genoemde gebieden.

Ook tijdens de pandemie en de bestrijding hiervan bleken de EU en de Westelijke Balkan nauwe partners. De EU-lidstaten heeft de Westelijke Balkan bijgestaan met behulp van financiële steun en de levering van vaccins. De EU belooft de vaccinatieprogramma's te blijven steunen en hulp te bieden bij het verhogen van de vaccinatiegraad.

De EU benadrukt nogmaals het vrijmaken van zo'n 30 miljard euro voor de komende 7 jaar in het kader van het economisch investeringsplan (EIP). Dit bedrag moet de Westelijke Balkan helpen bij de groene transitie, de overgang naar duurzaam vervoer en de integratie met de Europese markt.

Ten slotte spreken de partners uit om hun samenwerking op het gebied van gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) verder te verdiepen. Ook op het gebied van migratie, terrorisme en cybercriminaliteit geven de EU en de Westelijke Balkan aan elkaar te blijven steunen.

Bron: Raad van de Europese Unie