Uitbreiding: hoe worden EU-landen lid van de EU?

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op dinsdag 28 juni 2022.

Landen in de Westelijke Balkan zouden de volgende kunnen zijn om zich aan te sluiten bij de EU i. Ontdek wat de EU doet om hun toetreding mogelijk te maken.

De uiteindelijke toetreding van de landen in de Westelijke Balkan is een langetermijndoelstelling van de EU. EU-landen en EU-instellingen zijn het echter oneens over de noodzakelijke vooruitgang en hoe snel ze zich kunnen aansluiten bij de EU.

Over welke landen gaat het?

De huidige kandidaat-landen zijn Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro en Servië. Bosnië en Herzegovina en Kosovo zijn mogelijke kandidaten.

Deze landen genieten nu al van EU-financiering, toegespitst beleidsadvies en Stabilisatie- en Associatieovereenkomsten, waardoor ze een uitgebreide toegang krijgen tot de interne markt van de EU.

Naast de Westelijke Balkan is Turkije ook kandidaat. EP i-leden hebben echter gevraagd om de onderhandelingen op te schorten omdat ze bezorgd zijn over de politieke situatie in Turkije.

Wat zijn de criteria om een kandidaat-lidstaat te worden?

Om een aanvraag te kunnen doen voor EU-lidmaatschap, moet het land Europees zijn en de democratische waarden van de EU respecteren. Het moet ook stabiele instellingen hebben om de handhaving van democratie en de rechtstaat te kunnen garanderen; en de capaciteit om de verplichtingen van het EU-lidmaatschap op zich te nemen en uit te voeren.

Hoe werkt het toetredingsproces?

Een land kan een officiële kandidaat worden zodra het voldoet aan de fundamentele politieke, economische en hervormingscriteria. Dan kunnen de formele onderhandelingen van start gaan over de 35 hoofdstukken rond verscheidene beleidsdomeinen van de EU. Nadat de onderhandelingen en hervormingen afgehandeld zijn, wordt een Toetredingsverdrag opgemaakt, maar dat bekrachtigd moet worden door alle huidige EU-lidstaten en door het land zelf, voor het land lid kan worden van de EU.

Wat is de rol van het Parlement?

EP-leden debatteren en stemmen over jaarlijkse voortgangsverslagen van elk land, die de mogelijkheid bieden om aandachtspunten aan te duiden.

Ook de goedkeuring van het Parlement is nodig vóór een land kan toetreden tot de EU.

Hoe is de situatie de voorbije jaren veranderd?

De Europese Commissie i publiceerde op 6 februari 2018 haar Uitbreidingsstrategie Nota. Daarin staat 2025 als streefdoel voor de toetreding van Servië en Montenegro. Diezelfde dag bespraken vertegenwoordigers van de Commissie de strategie met EP-leden tijdens de plenaire sessie in Straatsburg. EP-leden onthaalden de strategie ruim positief, maar benadrukten de noodzaak voor hervormingen in de Westelijke Balkan.

Tijdens een EU-top met de Westelijke Balkan in Brdo pri Kranju in Slovenië i op 6 oktober 2021, herhaalden de EU-leiders i hun steun voor de landen en stelden een reeks initiatieven voor om de regio een stimulans te geven.

Het Parlement blijft de EU-toetreding van de Westelijke Balkanlanden steunen. In een resolutie die juni 2020 werd aangenomen, riepen de Europarlementariërs de EU op om meer actie te ondernemen om van het toetredingsproces van deze landen een succes te maken.

In een resolutie die in oktober 2019 werd aangenomen, sprak het Parlement zijn teleurstelling uit omdat Albanië en Noord-Macedonië niet konden beginnen aan de toetredingsonderhandelingen. Ze benadrukten dat het uitbreidingsproces een beslissende rol gespeeld heeft in de stabilisatie van de Westelijke Balkan.

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20180126STO94113