35896 NL - ongeclassificeerd
Verenigbaarheid van functies met het Kamerlidmaatschap

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Verenigbaarheid van functies met het Kamerlidmaatschap

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twaalf moties ingediend.

3.

Documenten

(64 stuks)

2 18 augustus 2021, stemming(en), kenmerk HTK20202021-101-10     HTK20202021-101-10
Stemming Brief Presidium over een voorlichtingsvraag aan de Raad van State -
vergadering: 18 augustus 2021
 
2 23 augustus 2021, brief, nr. 1    
Brief van het Presidium over een verzoek om voorlichting aan de Afdeling advisering van de Raad van State over de verenigbaarheid van andere functies met het Kamerlidmaatschap
 
2 31 augustus 2021, brief, nr. 2     KST358962
Brief Kamer; Brief van de Voorzitter over de verenigbaarheid van functies van Kamerlidmaatschap en demissionair staatssecretaris
 
2 2 september 2021, advies Raad van State, nr. 3    
Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de verenigbaarheid van andere functies met het Kamerlidmaatschap
 
2 6 september 2021, nr. 3     KST358963
Voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de verenigbaarheid van andere functies met het Kamerlidmaatschap
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.