Stemming Brief Presidium over een voorlichtingsvraag aan de Raad van State

1.

Kerngegevens

Officiële titel Stemming Brief Presidium over een voorlichtingsvraag aan de Raad van State
Document­datum 18-08-2021
Publicatie­datum 19-08-2021
Nummer HTK20202021-101-10
Kenmerk kenmerk HTK20202021-101-10
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

10

Stemming Brief Presidium over een voorlichtingsvraag aan de Raad van State

Aan de orde is de stemming over de brief van het Presidium over een voorlichtingsvraag aan de Raad van State (35896, nr. 1).

In stemming komt de brief van het Presidium over een voorlichtingsvraag aan de Raad van State.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, de PvdA, de PvdD, D66, de ChristenUnie, de VVD, de SGP, het CDA, JA21, BBB, de PVV, FVD en Groep Van Haga voor deze brief hebben gestemd, zodat hij is aangenomen.

Ik stel voor om conform het voorstel te besluiten.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dan schors ik de vergadering voor een enkel moment, zodat wij even kunnen kijken of de beloofde brief inmiddels al is gearriveerd. Mij is wel aangekondigd dat de brief onderweg zou zijn, maar we gaan even kijken wanneer dat het geval is. Ik hoor net dat de brief binnen is. De woordvoerders krijgen even de kans om de brief te bestuderen. Ik schors de vergadering dus voor een enkel moment. De brief is binnen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

101-10-1

Stemming Brief Presidium over een 18 augustus 2021 Tweede Kamer voorlichtingsvraag aan de Raad van State TK 101


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.