Lijst van vragen en antwoorden over de initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie (Kamerstuk 35615-2) - Initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie

Deze lijst van vragen en antwoorden i is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 35615 - Initiatiefnota over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie (Kamerstuk 35615-2)
Document­datum 26-05-2021
Publicatie­datum 26-05-2021
Nummer KST982302
Kenmerk 35615, nr. 3
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

35 615    Initiatiefnota van het lid Azarkan over een effectievere aanpak van

moslimdiscriminatie

Nr. 3    Lijst van vragen en antwoorden

Vastgesteld 26 mei 2021

De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken heeft een aantal vragen voorgelegd aan het lid Azarkan over de initiatiefnota over een effectievere aanpak van moslimdiscriminatie (Kamerstuk 35615, nr. 2). Het lid Azarkan heeft deze vragen beantwoord bij brief van 26 mei 2021. Vragen en antwoorden zijn hierna afgedrukt.

De fungerend voorzitter van de commissie,

Bosma

Adjunct-griffier van de commissie,

Hendrickx

Vraag 1

Is het waar dat u een groot deel van de Initiatiefnota van de collega Kamerleden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme, letterlijk heeft overgenomen, waarbij u de woorden joden heeft vervangen door moslims, jodendom heeft vervangen door islam en antisemitisme heeft vervangen door islamofobie?

Wij hebben ons inderdaad onder andere laten inspireren door de initiatiefnota m.b.t. antisemitisme, als ook door andere documenten. Wij vinden het namelijk een uitstekende initiatiefnota. Even voor de helderheid: wij spreken niet van islamofobie, maar van moslimdiscriminatie.

Vraag 2

Klopt het dat u niet met een aanpak komt, specifiek gericht op het bestrijden van moslimhaat, maar de aanpak overneemt van de reeds genoemde Initiatiefnota over een effectievere aanpak van antisemitisme, dat juist een heel andere oorsprong, dreiging en dynamiek kent dan moslimhaat?

Nee dat klopt niet. Deze nota is specifiek gericht op het bestrijden van moslimdiscriminatie.


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.