Grotere fracties op dinsdag ontvangen door informateur Hamer

woensdag 19 mei 2021, 9:30

DEN HAAG (PDC i) - Informateur Mariëtte Hamer i ontving gisteren de voorzitters van de overige negen fracties.

Gert-Jan Segers i van de ChristenUnie i merkte op dat hij "geen principiële bezwaren" meer heeft tegen kabinetsdeelname. Ondanks dat achtte hij de kans op een oppositierol groter. Daarnaast benadrukte hij steun voor een minderheidskabinet.

Esther Ouwehand i (PvdD i) heeft weinig vertrouwen in premier Rutte, die volgens haar "de Kamer voorliegt en in de verkenningsgesprekken heeft geprobeerd een kritisch Kamerlid weg te manoeuvreren." Ze pleitte voor meer zelfreflectie en de koppeling van het economisch herstelbeleid aan bestaande klimaatdoelen, de stikstofcrisis en verbetering van de biodiversiteit.

Wopke Hoekstra i van het CDA i gaf nog geen uitsluitsel over kabinetsdeelname. Hij kan het zich echter "zeer wel" voorstellen dat het CDA in de coalitie plaatsneemt bij een sterk inoudelijk programma. Hier beslist dan uiteindelijk de fractie over.

Jesse Klaver i (GroenLinks i) benadrukte dat het kabinet "zo progressief" mogelijk moet zijn en de focus moet leggen op klimaatverandering en ongelijkheid. Kabinetsdeelname zonder PvdA i sluit hij daarom uit.

Lilian Marijnissen i van de SP i benadrukte bescheidenheid voor haar partij in de formatie en wil ook fundamentele problemen van voor de coronacrisis, zoals de crisis op de woningmarkt en de Toeslagenaffaire, op de agenda zien naast het vraagstuk over het herstelbeleid.

Sigrid Kaag i van D66 i pleitte voor vaart in de formatie en de installatie van een nieuw kabinet voor de zomer. Belangrijk voor Kaag is een "stabiel en zo progressief mogelijk kabinet" van D66, GL, PvdA, VVD i en CDA met een kader voor migratievraagstukken, omdat er hier grotere onderlinge verschillen zijn.

Geert Wilders i (PVV i) ziet de formatie als een "politieke poppenkast" waarin het spel al gespeeld is, met het CDA, VVD en D66 als de spelers. De enige vraag voor Wilders is wie voor de ChristenUnie in de plaats komt. De PVV gaat echter "keiharde oppositie voeren."

Ook PvdA fractievoorzitter Lilianne Ploumen i houdt vast aan Groenlinks als eis voor kabinetsdeelname voor de PvdA. Verder sprak zij met de informateur over een kortetermijn herstelplan met nadruk op woningbouw en onderwijs.

Mark Rutte i van de VVD wil zo snel mogelijk een nieuw kabinet. Net als Kaag zou Rutte dit het liefst voor de zomer al zien en neemt ook het CDA plaats in het nieuwe kabinet. "Als VVD doen we graag mee en als we meedoen, leveren we de premier. Dat ben ik."

Bron: NRC Handelsblad, NOS.nl