Fiscaalbeleid: EU-oplossingen om belastingfraude en ontwijking te voorkomen

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 21 april 2021.

Eerlijke belastingheffing is een prioriteit voor het Europees Parlement i. Lees meer over hoe het Parlement zaken als belastingontwijking, belastingfraude en meer wil aanpakken.

Het fiscaalbeleid en de strijd tegen belastingfraude is het afgelopen decennium een belangrijk onderwerp geworden door journalistieke onderzoeken zoals LuxLeaks, de Panama Papers, Football Leaks, Bahamas Leaks en de Paradise Papers, die belastinglekken en -paradijzen aan het licht brachten. Ze leidden tot een toenemend ongenoegen over schadelijke belastingpraktijken, met name na de recessie en de daaruit voortvloeiende budgettaire beperkingen. Onbetaalde belastingen leiden tot kleinere budgetten, zowel op nationaal als op EU-niveau.

Het belastingbeleid is sinds het begin van de Unie nauw verbonden met de soevereiniteit van de lidstaten, maar de strijd tegen belastingfraude wordt gedeeld door de EU-landen en de EU.

Belastingheffing een prioriteit voor het Europees Parlement

Sinds september 2020 heeft het Parlement de permanente Subcommissie belastingaangelegenheden (FISC). FISC is opgericht om de ECON-commissie inzake belastingen bij te staan en houdt zich bezig met de strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingontwijking, evenals financiële transparantie op het gebied van belastingheffing. Tijdens de zittingsperiode 2014-2019 heeft het Parlement tijdelijke speciale commissies ingesteld: TAXE, TAX2 en TAX3 en de PANA-onderzoekscommissie, die een aantal tekortkomingen in de belastingbepalingen heeft vastgesteld.

EU’s belastingmaatregelen

Enkele van de belangrijkste wetgevingsvoorstellen van de afgelopen jaren over belastingen hebben betrekking op de uitwisseling van informatie via de richtlijn inzake administratieve samenwerking (DAC), die vele malen is gewijzigd om te voorzien in:

Andere voorstellen hebben betrekking op vennootschapsbelasting en belastingontwijking, bijvoorbeeld:

Bovendien zijn er veel voorstellen gedaan om het btw-systeem te hervormen. FISC werkt momenteel aan een rapport over hoe een nieuwe basis kan worden gecreëerd voor het belasten van de winsten van digitale bedrijven in landen waar ze actief zijn, zelfs als ze niet fysiek aanwezig zijn. Het rapport zal de standpunten van het Parlement uiteenzetten voorafgaand aan de laatste wereldwijde onderhandelingen bij de OESO, die naar verwachting medio 2021 zullen worden afgerond. De Commissie zal naar verwachting uiterlijk in juni 2021 een voorstel indienen voor een digitale heffing in het kader van de hervorming van het stelsel van eigen middelen en de financiering van het economisch herstel na de COVID-19-pandemie.

Over de infografieken

Onze infografieken tonen de inkomsten uit directe en indirecte belastingen voor elke lidstaat, evenals de totale belastinginkomsten als percentage van het bruto binnenlands product. Dit laatste is verdeeld over belastingen op kapitaal, consumptie en arbeid. Daarnaast laat onze kaart zien hoe welvarend landen zijn.

Lees meer

Productinformatie

REF.: 20210415STO02118