De Tweede Kamer kiest woensdag een nieuwe voorzitter

vrijdag 2 april 2021, 11:00

DEN HAAG (PDC i) - De Tweede Kamer i kiest woensdag uit haar midden een nieuwe voorzitter. Kamerleden die de functie ambiëren kunnen zich tot dinsdag 6 april om 10.00 uur melden. Op woensdag volgt het debat en de stemming.

Zoals beschreven in het Reglement van Orde i stelde de Tweede Kamer in oude samenstelling op 23 maart al een ontwerpprofielschets op. Gisteren, op donderdag 1 april, stelde de Kamer in nieuwe samenstelling een definitieve profielschets vast. Hierin liet de Kamer weten iemand te zoeken die "gezaghebbend" kan optreden en kan rekenen op een breed draagvlak binnen het parlement. Ook zou deze persoon 'boven de partijen' moeten staan.

Een motie van SP-Kamerlid Renske Leijten i om nog een extra passage aan de profielschets toe te voegen werd met brede steun aangenomen. In deze passage staat dat de nieuwe voorzitter het dualisme tussen de regering en het parlement moet bevorderen, zodat de Kamer haar controlerende taak goed kan uitvoeren. De huidige voorzitter, Khadija Arib i, heeft al aangegeven haar positie graag te willen behouden.

Bron: Tweede Kamer, ANP.