35770 NL - wetsvoorstel
Uitsluiting van het kartelverbod ikv het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid, en privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 17 maart 2021 ingediend door de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Keijzer i.

 

Op twee onderdelen worden wijzigingen van vooral technische aard aangebracht in de Mededingingswet en een wijziging in het Burgerlijk Wetboek. In de eerste plaats wordt de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid en het Gemeenschappelijke Visserijbeleid in een apart wetsartikel uiteengezet. In de tweede plaats worden wijzigingen aangebracht in het concentratietoezicht. Tot slot voorziet dit wetsvoorstel in de toepassing van de Europeesrechtelijke bepalingen over privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht op zuiver nationale overtredingen van het mededingingsrecht.

1.

Volledige titel

Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische wijzigingen van het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de nationale toepassing van de mogelijkheid tot privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht

2.

Documenten

(24 stuks)

2 16 maart 2021, koninklijke boodschap, nr. 1     KST357701
Koninklijke boodschap
 
2 17 maart 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST357702
Voorstel van wet
 
2 17 maart 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST357703
Memorie van toelichting
 
2 18 maart 2021, voorstel van wet, 35771, nr. 2     KST357712
Voorstel van wet - Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning
 
2 18 maart 2021, memorie van toelichting, 35771, nr. 3     KST357713
Memorie van toelichting - Wijziging van diverse wetten in verband met zwijgbedingen in jeugdzorg, zorg en ondersteuning
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Internetconsultatiedocumenten en reacties, een overzicht van door dit wetsvoorstel gewijzigde wetten en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.