Motie Dik-Faber over vezelverlies van kleding minimaliseren - Luchtkwaliteit

Deze motie i is onder nr. 364 toegevoegd aan dossier 30175 - Luchtkwaliteit.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Luchtkwaliteit; Motie; Motie van het lid Dik-Faber over vezelverlies van kleding minimaliseren
Document­datum 25-02-2021
Publicatie­datum 25-02-2021
Nummer KST30175364
Kenmerk 30175, nr. 364
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-2021

30 175

Luchtkwaliteit

Nr. 364

MOTIE VAN HET LID DIK-FABER

Voorgesteld 25 februari 2021 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uit onderzoek van de Universiteit Groningen blijkt dat de meeste microplastics binnen huishoudens afkomstig zijn van kleding;

constaterende dat de aanwezigheid van synthetische vezels in textiel het herstel van longen significant vermindert en dit gevolgen heeft voor kinderen en bijvoorbeeld mensen met COVID-19;

Verzoekt de regering, om zich binnen het beleidsprogramma microplastics niet louter te richten op «bewust toegevoegde» microplastics, maar bij het onderdeel kleding ook microplastics zonder bewuste toevoeging mee te nemen;

verzoekt de regering, tevens te onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om het vezelverlies van kleding bij het dragen en wassen te minimaliseren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

kst-30175-364 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 30 175, nr. 364


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.