30175 NL - Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
Luchtkwaliteit

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Luchtkwaliteit

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 189 moties ingediend.

3.

Documenten

(791 stuks)

2 23 juni 2005, lijst van vragen en antwoorden, nr. 2     KST88129
Lijst van vragen en antwoorden - Besluit luchtkwaliteit 2005
publicatie: 1 juli 2005
 
2 30 juni 2005, motie, nr. 3     KST88371
Motie over het op Prinsjesdag presenteren van de fiscale maatregelen differentiatie in BPM, MRB en brandstofaccijns - Besluit luchtkwaliteit 2005
publicatie: 6 juli 2005
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van ANP en PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.