35570 VIII, nr. 170 - Motie Westerveld/Van den Hul over een garantie dat vso-leerlingen hun huidige opleiding mogen afmaken - Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

Deze motie werd op 25 januari 2021 ingediend door het Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GL) i bij de behandeling van het wetsvoorstel Vaststelling begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021 en was mede ondertekend door Kirsten van den Hul (PvdA) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, om vso-leerlingen de garantie te geven dat zij hun huidige opleiding mogen afmaken, ook als zij ouder zijn dan 18 of 20 jaar.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 25 januari 2021, motie, nr. 170     KST35570VIII170
Motie Westerveld/Van den Hul over een garantie dat vso-leerlingen hun huidige opleiding mogen afmaken
 

2.

Dossier