Drs. E.M. (Lisa) Westerveld

foto Drs. E.M. (Lisa) Westerveld
Naar de grotere foto (verschijnt in een nieuw venster)
bron: Lisa Westerveld
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Lisa Westerveld (1981) is sinds 23 maart 2017 Tweede Kamerlid. Tot 27 oktober 2023 was zij lid van de GroenLinks-fractie en sindsdien van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks-PvdA i. Mevrouw Westerveld was voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond en woordvoerder bij de Algemene Onderwijsbond. Verder was zij raadslid in Nijmegen en voorzitter van de commissie democratisering en decentralisering van de Universiteit van Amsterdam. Mevrouw Westerveld houdt zich als Kamerlid bezig met jeugdzorg/GGZ, gehandicaptenbeleid, passend onderwijs, maatschappelijke opvang, cultuur en racisme en discriminatie.

GroenLinks, GL-PvdA
in de periode 2017-heden: lid Tweede Kamer

1.

Personalia

voornamen (roepnaam)
Elisabeth Marij (Lisa)

geboorteplaats en -datum
Aalten, 16 november 1981

levensbeschouwing
Protestants (opgevoed)

2.

Partij/stroming

partij(en)
GroenLinks

lid tussentijds gevormde fractie(s)
lid fractie-GroenLinks-PvdA (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 27 oktober 2023

3.

Hoofdfuncties/beroepen

 • voorzitter LSVb (Landelijke Studenten Vakbond), van juni 2007 tot juni 2009
 • persvoorlichter/lobbyist AOb (Algemene Onderwijsbond), van 2011 tot maart 2017
 • lid gemeenteraad van Nijmegen, van 27 maart 2014 tot maart 2017
 • voorzitter Commissie Democratisering & Decentralisatie, Universiteit van Amsterdam, van november 2015 tot maart 2017
 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, vanaf 23 maart 2017

4.

Nevenfuncties

huidige
 • lid Raad van Advies NJR (Nationale Jeugdraad), vanaf 1 september 2013
 • lid redactieraad Didactief, vanaf 1 november 2020

vorige
 • lid bestuur studentenvakbond AKKU, van 2002 tot 2003
 • voorzitter en lid Universitaire Studentenraad, Radboud Universiteit Nijmegen, van 2003 tot 2005
 • lid Opleidingscommissie filosofie, Radboud Universiteit Nijmegen, van 2005 tot 2007
 • studentlid Panels Toets Nieuwe Opleiding, NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie), van maart 2008 tot maart 2011
 • freelancer "de Taal- en Communicatiegroep", van augustus 2012 tot maart 2017

afgeleide functies, presidia etc.
rapporteur Jeugdzorg (Tweede Kamer der Staten-Generaal), vanaf 2022 (samen met Attje Kuiken, PvdA en Daan de Neef, VVD)

comités van aanbeveling, erefuncties etc.
ambassadeur Achterhoek in Beweging, vanaf 28 september 2020

5.

Opleiding

voortgezet onderwijs
 • v.w.o., Christelijk College "Schaersvoorde" te Aalten, van 1994 tot 2001

academische studie
 • culturele antropologie (niet voltooid), Radboud Universiteit Nijmegen, van 2001 tot 2002
 • filosofie (BA), Radboud Universiteit Nijmegen, van 2003 tot 2007
 • filosofie (MA), Radboud Universiteit Nijmegen, van 2009 tot 2010

6.

Activiteiten

als parlementariër
 • Was voor 2023 woordvoerder primair onderwijs, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs en wetenschapsbeleid, langdurige zorg, GGZ en maatschappelijke opvang, volksgezondheid, emancipatie, jeugdzorg, alsmede media- en sportbeleid
 • Diende in 2018 samen met Peter Kwint (SP) een initiatiefwetsvoorstel in om te verbieden dat leerlingen worden buitengesloten van activiteiten bij ontbreken van een vrijwillige bijdrage van de ouders. Het wetsvoorstel werd in 2020 aanvaard. (35.063)
 • Een door haar ingediend amendement regelde dat kinderen en hun (pleeg)ouders altijd zelfstandig toegang hebben tot een vertrouwenspersoon
 • Bracht in 2019 samen met haar fractiegenoten Paul Smeulders, Corinne Ellemeet en Kathalijne Buitenweg de initiatiefnota uit 'Samen de baas: een pleidooi voor meer zeggenschap in de zorg, in het onderwijs en bij de politie' (35.240)
 • Diende in 2021 samen met zes anderen (CU, PvdA, CDA, SGP, SP en 50PLUS) en met Joël Voordewind als eerste ondertekenaar, een initiatiefwetsvoorstel in over integrale suïcidepreventie. Het wetsvoorstel werd in 2024 aangenomen. (35.754)
 • Diende in 2022 samen met D66, VVD, PvdA, SP en Partij voor de Dieren een initiatiefwetsvoorstel in over het strafbaar stellen van conversiehandelingen (36.178)
 • Bracht in 2022 een initiatiefnota ('ons land is beperkt') uit over participatie van mensen met een beperking (36.282)

7.

Wetenswaardigheden

algemeen
 • Haar afstudeerscriptie ging over Karl Popper en zijn boek 'The Open Society'

uit de privésfeer
 • Groeide op in Lintelo bij Aalten

verkiezingen
 • Werd bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021 met voorkeurstemmen gekozen. kreeg 33.172 stemmen.
 • Was bij de Tweede Kamerverkiezingen 2023 nummer 5 van de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA. Kreeg 141.064 stemmen.

verenigingen, sociëteiten, genootschappen etc.
 • lid A.Z.S.V. (Aaltense Zaterdag Sport Vereniging)
 • lid NSVV (Nijmeegse Studenten Voetbalvereniging) FC Kunde
 • lid v.v. Trekvogels te Nijmegen
 • lid Quick 1888 te Nijmegen (damesvoetbal)
 • lid studentenvakbond AKKU te Nijmegen

8.

Publicaties van/over

literatuur/documentatie
Eva Hoeke, 'Deze voetballende filosoof is een populair Kamerlid voor GroenLinks: ze spreekt de taal van gewone mensen', De Volkskrant, 20 januari 2022

9.

Familie/gezin

huwelijk/samenlevingsvorm
Ongehuwd

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.

In deze biografie zijn gegevens verwerkt tot 10 maart 2021.