35711 NL - wetsvoorstel
Goedkeuring van het Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 25 januari 2021 ingediend door de minister van Financiën, Hoekstra i, en de minister van Buitenlandse Zaken, Blok i.

 

Dit wetsvoorstel regelt goedkeuring door het Nederlandse parlement van het Eigenmiddelenbesluit van de Europese Unie. De Raad van de EU heeft in december besloten dat de Europese Unie de komende 7 jaar (2021-2027) inkomsten ('eigen middelen') zal hebben uit invoerrechten, btw, een heffing op niet-gerecycled plastic-afval en afdrachten van de lidstaten. Het besluit regelt de korting voor Nederland op die afdracht per lidstaat en geeft verder de Europese Commissie toestemming om 750 miljard euro te lenen voor Next Generation EU, het nieuwe instrument dat de EU economisch moet helpen herstellen.

1.

Volledige titel

Goedkeuring van het op 14 december 2020 te Brussel tot stand gekomen Besluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom (Trb. 2021, 5)

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vier moties en in de Eerste Kamer vier moties ingediend.

3.

Documenten

(39 stuks)

2 25 januari 2021, koninklijke boodschap, nr. 1     KST357111
Koninklijke boodschap
 
2 25 januari 2021, voorstel van wet, nr. 2     KST357112
Voorstel van wet
 
2 25 januari 2021, memorie van toelichting, nr. 3     KST357113
Memorie van toelichting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.