Motie Vermue/Servaes over handelsinstrumenten en MoU's inzetten ten gunste van fundamentele rechten en principes op het werk - Initiatiefnota van de leden Van Laar en Kerstens: “Eerlijk werk wereldwijd”

Deze motie i is onder nr. 6 toegevoegd aan dossier 34311 - Initiatiefnota “Eerlijk werk wereldwijd”.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van de leden Van Laar en Kerstens: “Eerlijk werk wereldwijd”; Motie; Motie van de leden Vermue en Servaes over handelsinstrumenten en MoU's inzetten ten gunste van fundamentele rechten en principes op het werk
Document­datum 07-03-2016
Publicatie­datum 07-03-2016
Nummer KST343116
Kenmerk 34311, nr. 6
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

34 311 Initiatiefnota van de leden Van Laar en Kerstens: «Eerlijk werk wereldwijd»

Nr. 6 MOTIE VAN DE LEDEN VERMUE EN SERVAES

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 7 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er geschikte bilaterale en multilaterale instrumenten voorhanden zijn om lage-inkomenslanden te ondersteunen bij het naleven van de fundamentele rechten en principes op het werk;

verzoekt de regering, nationaal en Europees beschikbare handelsinstrumenten én MoU's vaker en gerichter in te zetten om landen ertoe te bewegen de fundamentele rechten en principes op het werk vorm en inhoud te geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vermue

Servaes


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.