Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 22 januari 2021

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering vrijdag 22 januari 2021
Document­datum 22-01-2021
Publicatie­datum 22-01-2021
Kenmerk C.J.M. Roovers 2021A00383 32
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 22 januari 2021

Noot:    Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige

wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering, ten behoeve van het eventueel "controversieel verklaren" van zaken.

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer zaken uit deze lijst niet verder te behandelen met het demissionaire kabinet. Over het al dan niet controversieel verklaren van een zaak wordt op basis van een gewone meerderheid beslist. In verband met de coronamaatregelen besluit de commissie zowel in het geval van een fysieke als van een digitale procedurevergadering volgens plenaire verhoudingen: de stemverhouding wordt bepaald door het aantal zetels van de aanwezige fracties. De helft van de zetels + 1 is een meerderheid.

Nadat de commissie heeft bepaald welke zaken volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair zal worden behandeld.

Het eventueel annuleren of opschorten van geplande commissieactiviteiten behoort tot de competentie van de commissie zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

De zaken die de commissie als niet-controversieel aanmerkt, worden opnieuw geagendeerd voor de eerstkomende procedurevergadering van uw commissie om te besluiten over de verdere behandeling van de betreffende zaken.

Niet-controversieel verklaren betekent niet dat een zaak op korte termijn dient te worden behandeld. Daar is qua vergadertijd vaak niet de ruimte voor. In feite zal in een aanzienlijk aantal gevallen het betreffende dossier (met onderliggende zaken) worden aangehouden tot de nieuwe Kamer.

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

BiZa

i.v.m. agendapunt

66

BuZa

i.v.m. agendapunt

60, 67

DEF

i.v.m. agendapunt

67

EU

i.v.m. agendapunt

57, 68

EZK

i.v.m. agendapunt

75

FIN

i.v.m. agendapunt

17, 35, 57, 74

I&W

i.v.m. agendapunt

22

J&V

i.v.m. agendapunt

5, 16, 25, 41, 67, 72, 73, 75

KR

i.v.m. agendapunt

19, 23, 31

OCW

i.v.m. agendapunt

58, 63, 67, 70, 74

SZW

i.v.m. agendapunt

5, 63, 75

VWS

i.v.m. agendapunt

20, 73

Volgcommissie(s):

Activiteit:

Datum:

Tijd:

Openbaar/besloten:

Onderwerp:

Procedurevergadering

woensdag 27 januari 2021 11.30 - 13.00 uur openbaar

Extra procedurevergadering commissie BiZa (groslijst controversieel verklaren) (videoverbinding)

Ia. Wetsvoorstellen plenaire behandeling begonnen

 
 • 1. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 11 juni 2020 Voorstel van wet van het lid Nijboer tot wijziging van Boek 7 van het

Burgerlijk Wetboek en, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten) -35488

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Plenaire behandeling is voorzien in week van 26 t/m 28 januari 2021.

 • 2. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 19 juli 2019 Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) - 35257

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Plenair behandeld, 3e termijn aangevraagd.

 • 3. 
  Agendapunt:

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 9 mei 2019 Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie - 35202-(R2126)

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Plenair in behandelng 9 december 2020 eerste termijn Kamer.

 • 4. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, B.A.W. Snels (GroenLinks) - 2 januari 2019

Voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg tot wijziging van het voorstel van wet van de leden Snels en Van Weyenberg houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid) (Wijzigingswet Woo) - 35112

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Plenair in behandeling, stemmingen 20 januari 2021.

 • 5. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, M. de Graaf (PVV) - 27 juni 2017 Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) -34747

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

Plenair in behandeling 25 september 2019 eerste termijn Kamer.

J&V, SZW

 • 6. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, H.S. Veldman (VVD) - 19 september 2016

Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker - 34542

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Plenair in behandeling 19 juni 2018 eerste termijn Kamer.

 • 7. 
  Agendapunt:

Ib. Wetsvoorstellen gereed gemeld voor plenaire behandeling

Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 november 2020

Herindeling van de gemeenten Amsterdam en Weesp - 35623

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Plenair aangemeld 14 januari 2021.

 • 8. 
  Agendapunt:

Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 november 2020

Herindeling van de gemeenten Beemster en Purmerend - 35622

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Plenair aangemeld 14 januari 2021.

 • 9. 
  Agendapunt:

Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 november 2020

Samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk - 35621

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Plenair aangemeld 14 januari 2021.

 • 10. 
  Agendapunt:

Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 november 2020

Samenvoeging van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis - 35620

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Plenair aangemeld 14 januari 2021.

 • 11. 
  Agendapunt:

Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 november 2020

Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden - 35619

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Plenair aangemeld 14 januari 2021.

 • 12. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten)

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 augustus 2020

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de uitvoering van Verordening (EU) 2019/1157 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen (PbEU 2019, L 188) (uitvoering verordening identiteitskaarten) - 35552-(R2148)

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Plenair aangemeld 14 januari 2021.

 • 13. 
  Agendapunt:

Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 juli 2020

Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers) - 35530

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Plenair aangemeld 14 januari 2021.

 • 14. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 juli 2020

Wijziging van de Woningwet naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet - 35517

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

WGO gepland 28 januari 2021.

 • 15. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 juli 2020

Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enige andere wetten in verband met het versterken van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen - 35513

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Plenair aangemeld 14 januari 2021.

 • 16. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 juli 2019

Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) - 35261

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

Plenair aangemeld 25 juni 2020.

J&V

 • 17. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 oktober 2019

Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet

2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers) - 35298

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

Plenair aangemeld 19 mei 2020.

FIN

 • 18. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, F. Koser Kaya (D66) - 28 april 2016 Voorstel van wet van het lid Koser Kaya tot intrekking van de Zondagswet -34464

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Plenair aangemeld 10 november 2016.

 • 19. 
  Agendapunt:

LC.    WETSVOORSTELLEN VOORBEREIDEND ONDERZOEK VOLTOOID, NOG NIET GEREED GEMELD VOOR PLENAIRE BEHANDELING

Geen agendapunten

LD.    WETSVOORSTELLEN IN AFWACHTING VAN NOTA N.A.V. HET VERSLAG

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 24 november 2020

Wijziging van de Wet basisregistratie personen in verband met het bevorderen van de goede uitvoering van die wet op enkele onderdelen en het herstellen van enige omissies, alsmede van de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met het opnemen van gegevens over kinderen die op het moment van de geboorte niet meer in leven zijn of omtrent wie een akte in een openbaar lichaam is opgemaakt die vermeldt dat het kind op het ogenblik van de aangifte niet in leven is, dan wel die zijn overleden zonder zelf ingeschrevene te zijn - 35648

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

Verslag vastgesteld op 17 december 2020

KR

 • 20. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P.

Blokhuis - 31 augustus 2020

Wijziging van de Wet op de lijkbezorging in verband met het elektronisch doen van de opgave van de doodsoorzaak ten behoeve van de statistiek en het elektronisch verzenden van verslagen in het kader van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding - 35551

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

Verslag vastgesteld op 26 november 2020

VWS

 • 21. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers onder meer in verband met de harmonisering van het partnerpensioen en het wezenpensioen met de regelingen voor het overheidspersoneel alsmede tot wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden

Eerste Kamer, de Wet rechtspositie ministers en staatssecretarissen, de Wet rechtspositie Raad van State, Algemene Rekenkamer en Nationale ombudsman, de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement, de Gemeentewet en de Provinciewet betreffende de rechtspositie van politieke ambtsdragers, en aanpassing van de Wet privatisering ABP (Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2021) - 35548

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Verslag vastgesteld op 8 oktober 2020

 • 22. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 31 augustus 2020

Wijziging van de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet, Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en Kieswet in verband met het bevorderen van de bestuurlijke integriteit en de aanpak van aanhoudende bestuurlijke problemen in het decentraal bestuur (Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur) - 35546

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

Verslag vastgesteld op 1 oktober 2020

I&W

 • 23. 
  Agendapunt:
 
 • 23. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 juni 2020

Wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen) -35489

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

Verslag vastgesteld op 14 juli 2020

KR

 • 24. 
  Agendapunt:

Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 mei 2020

Tijdelijke regels voor experimenten met nieuwe stembiljetten (Tijdelijke experimentenwet nieuwe stembiljetten) - 35455

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Verslag vastgesteld op 18 juni 2020

 • 25. 
  Agendapunt:

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen

Zaak:

Wetgeving - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer -6 maart 2020

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen - 35408

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

Verslag vastgesteld op 4 juni 2020

J&V

 • 26. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G. Wilders (PVV) - 21 september 2018 Voorstel van wet van de leden Wilders en De Graaf betreffende het verbod van bepaalde islamitische uitingen - 35039

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Verslag vastgesteld op 26 juni 2019

 • 27. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Smeulders tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, H. Nijboer (PvdA) - 21 juni 2018 Voorstel van wet van de leden Nijboer, Beckerman en Smeulders tot wijziging van de Woningwet teneinde te voorkomen dat het aantal sociale-huurwoningen in gemeenten daalt als gevolg van prestatieafspraken (Wet voldoende betaalbare woningen) - 34974

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Verslag vastgesteld op 3 september 2020

 • 28. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 1 mei 2018 Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018) - 34943

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Verslag vastgesteld op 26 september 2019

 • 29. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.A.G.M. van Raak (SP) - 1 mei 2018 Voorstel van wet van het lid Van Raak tot wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten in verband met de toepassing van het sociale zekerheidsstelsel op politieke ambtsdragers (Wet sociale zekerheid politieke ambtsdragers 2018) - 34943

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Verslag vastgesteld op 15 september 2016

 • 30. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, N.P.M. Klein (Klein) - 20 juli 2015 Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet ten behoeve van het elektronisch kunnen inleveren van kandidatenlijsten of daarmee samenhangende bescheiden - 34258

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Verslag vastgesteld op 8 december 2016

 • 31. 
  Agendapunt:

Goedkeuring van enkele ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Tweede goedkeurings- en reparatiewet BES)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, J.W.E. Spies - 22 juni 2012

Goedkeuring van enkele ministeriële regelingen tot aanpassing van wetten van Nederlands-Antilliaanse oorsprong voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Tweede goedkeurings- en reparatiewet BES) - 33315

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

Verslag vastgesteld op 4 oktober 2012

KR

 • 32. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Arib houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Arib (PvdA) - 19 mei 2006

Voorstel van wet van het lid Arib houdende wijziging van de Wet op de lijkbezorging en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg -30564

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Verslag vastgesteld op 26 oktober 2006

 • 33. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Wilders betreffende het houden van een raadplegend referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Wet raadplegend referendum toetreding Turkije)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G. Wilders (PVV) - 21 september 2005 Voorstel van wet van het lid Wilders betreffende het houden van een raadplegend referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (Wet raadplegend referendum toetreding Turkije) - 30309

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Verslag vastgesteld op 1 juni 2006

 • 34. 
  Agendapunt:

Ie. Wetsvoorstellen inbrengdatum verslag vastgesteld of nog niet vastgesteld

Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, L. Bromet (GroenLinks) - 21 oktober 2020

Voorstel van wet van het lid Bromet tot wijziging van de Waterschapswet en de Kieswet in verband met het volledig democratiseren van de waterschapsbesturen - 35608

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Aangehouden in afwachting van advies RvSt en reactie indiener op 29 oktober 2020

 • 35. 
  Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

Zaak:

Begroting - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 december 2020

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen) - 35679

Voorstel:

Noot:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

Inbrengdatum feitelijke vragen op 21 januari 2021

FIN

 • 36. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 december 2020

Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland - 35670

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Inbrengdatum Verslag op 21 januari 2021

 • 37. 
  Agendapunt:

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp)

Zaak:

Wetgeving - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 december 2020

Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) - 35657

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Inbrengdatum Verslag op 21 januari 2021

 • 38. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Wilders en Bosma houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, G. Wilders (PVV) - 15 februari 2019 Voorstel van wet van de leden Wilders en Bosma houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot uitbreiding van de uitsluitingsgronden van het kiesrecht en een verbod op meervoudige nationaliteit bij bepaalde ambtsdragers - 35144

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Aangehouden in afwachting van advies RvSt en reactie indieners op 7 maart 2019

 • 39. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Oztürk tot wijziging van de Wet normering topinkomens in verband met de uitbreiding van de reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, S. Öztürk (DENK) - 27 oktober 2017 Voorstel van wet van het lid Öztürk tot wijziging van de Wet normering topinkomens in verband met de uitbreiding van de reikwijdte naar werknemers (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT) - 34818

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Aangehouden in afwachting van advies RvSt en reactie indiener op 9 november 2017

 • 40. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van onder andere de Comptabiliteitswet 2001 en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verlagen van het aantal kandidaten op aan de Tweede Kamer toe te zenden aanbevelingslijsten ten behoeve van de benoeming van leden van de Algemene Rekenkamer en de

Hoge Raad der Nederlanden, en van de Wet Nationale ombudsman in verband met het stellen van de ambtstermijn van de

Kinderombudsman en de Veteranenombudsman op zes jaren

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, R.A. van Vliet (Van Vliet) - 8 december 2016

Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van onder andere de Comptabiliteitswet 2001 en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verlagen van het aantal kandidaten op aan de Tweede Kamer toe te zenden aanbevelingslijsten ten behoeve van de benoeming van leden van de Algemene Rekenkamer en de Hoge Raad der Nederlanden, en van de Wet Nationale ombudsman in verband met het stellen van de ambtstermijn van de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman op zes jaren - 34625

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Aangehouden in afwachting van advies RvSt en reactie indiener op 22 december 2016

 • 41. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het beëindigen van positieve discriminatie

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.J. van Klaveren (GrBvK) - 18 juli

2016

Voorstel van wet van het lid Van Klaveren betreffende het beëindigen van positieve discriminatie - 34521

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Aangehouden in afwachting van advies RvSt en reactie indiener op 8 september 2016

Volgcommissie(s):

J&V

 • 42. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Albert de Vries ter introductie van een regime om problematiek in krimpregio's tegen te gaan (Wet bestrijding krimpproblematiek)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.A. (Albert) de Vries (PvdA) - 12 juli 2016

Voorstel van wet van het lid Albert de Vries ter introductie van een regime om problematiek in krimpregio's tegen te gaan (Wet bestrijding krimpproblematiek) - 34520

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Aangehouden in afwachting van advies RvSt en reactie indiener op 4 september 2016

 • 43. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met het laten vervallen van de gemeentelijke plicht om zorg te dragen voor opvang van asielzoekers

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.J. van Klaveren (GrBvK) - 1 oktober 2015

Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van de

Huisvestingswet 2014 in verband met het laten vervallen van de gemeentelijke plicht om zorg te dragen voor opvang van asielzoekers - 34308

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Aangehouden in afwachting van advies RvSt en reactie indiener op 13 oktober 2015

 • 44. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot het houden van een referendum over de wenselijkheid van de invoering van een verbod op de bouw van minaretten (Wet referendum minarettenverbod)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, J.J. van Klaveren (PVV) - 21 september 2011

Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot het houden van een referendum over de wenselijkheid van de invoering van een verbod op de bouw van minaretten (Wet referendum minarettenverbod) - 33010

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Aangehouden in afwachting van advies RvSt en reactie indiener op 29 september 2011

 • 45. 
  Agendapunt:

Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. Elissen (PVV) - 1 september 2011 Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot de modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel - 32866-(R1958)

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Aangehouden in afwachting van advies RvSt en reactie indieners op 8 september 2011

 • 46. 
  Agendapunt:

Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. Elissen (PVV) - 1 september 2011 Voorstel van rijkswet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel - 32865-(R1957)

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Aangehouden in afwachting van advies RvSt en reactie indieners op 8 september 2011

 • 47. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel.

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A. Elissen (PVV) - 31 augustus 2011 Voorstel van wet van de leden Elissen en Helder houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot modernisering van de rol van de Koning in het staatsbestel. - 32867

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Aangehouden in afwachting van advies RvSt en reactie indieners op 8 september 2011

 • 48. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Boelhouwer tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten ter invoering van de door de raad gekozen burgemeester (Wet door de raad gekozen burgemeester)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.J.W. Boelhouwer (PvdA) - 14 januari 2005

Voorstel van wet van het lid Boelhouwer tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten ter invoering van de door de raad gekozen burgemeester (Wet door de raad gekozen burgemeester) - 29958

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Aangehouden in afwachting van advies RvSt en reactie indiener op 14 januari 2005

 • 49. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en Santi tot wijziging van de Woningwet (landelijke ombudsman voor huurders)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, A.Th. Duivesteijn (PvdA) - 20 juli 2000 Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en Santi tot wijziging van de Woningwet (landelijke ombudsman voor huurders) - 27236

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Aangehouden in afwachting van advies RvSt en reactie indieners op 20 juli 2000

 • 50. 
  Agendapunt:

II. Voorgehangen algemene maatregelen van bestuur (AMvB's)

Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 januari 2021

Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet - 33118-174

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Er is reeds een VSO aangevraagd met Kelly Reghterschot als eerste spreker

 • 51. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting

2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 december 2020

Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Besluit houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met de aanpassing van de wijze waarop overcompensatie voor toegelaten instellingen wordt bepaald - 29453-524

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Inbrengdatum nader verslag SO vastgesteld op 15 januari 2021

 • 52. 
  Agendapunt:

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 november 2020

Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van Bijlage I bij het Besluit huurprijzen woonruimte (maximering aandeel punten WOZ-waarde in woningwaardering)

 • 27926-330

Voorstel:

Noot:

Ter bespreking.

Inbrengdatum SO vastgesteld op 8 december 2020

 • 53. 
  Agendapunt:

III. Notities en brieven

Rechtspositie politieke ambtsdragers

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 februari 2019

Kabinetsreactie ROB-advies 'Voor de publieke zaak' - 35000-VII-88

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 6 juli 2018

Evaluatie rechtspositie politieke ambtsdragers (Dijkstalwetgeving) - 28479-78

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 25 november 2019

Proactieve publicatie overzicht hoogte en duur Appa-uitkering per 1 januari 2020 - 28479-80

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 9 januari 2020

Stand van zaken m.b.t. rechtspositie politieke ambtsdragers (Dijkstalwetgeving) - 28479-81

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 juni 2020

Stand van zaken adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers en toezeggingen op het terrein van de rechtspositie van politieke ambtsdragers -28479-83

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 54. 
  Agendapunt:

Planning van werkzaamheden

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 december 2019

Reactie op verzoek commissie over een planningsoverzicht voor het jaar 2020 m.b.t. tot wetsvoorstellen, brieven, rapportages en dergelijk - 35300-VII-89

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 5 maart 2020

Reactie op verzoek commissie om een meer gestructureerd planningsoverzicht 2020 - 35300-VII-106

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 55. 
  Agendapunt:

Aanstellingwijze burgemeester

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk - 17 april 2015

Notitie voor de aanstellingwijze van de burgemeester en de gevolgen daarvan voor zijn positie - 31570-29

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk - 16 december 2015

Voortgang visietraject over het ambt van burgemeester - 31570-31

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk - 22 maart 2016

Afschrift van de adviesaanvraag aan de Raad voor het openbaar bestuur betreffende de positie van de burgemeester - 31570-32

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk - 25 november 2016

Beschouwing rol en positie burgemeester - 31570-33

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 23 februari 2018

Procedure ontslag van een burgemeester - 31570-34

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 april 2019

Toezegging ontslagleeftijd burgemeesters - 28479-79

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 10 maart 2020

Reflectie taken burgemeester en uitwerking Agenda Burgemeester - 35300-VII-108

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 2 juni 2020

Evaluatie Subsidieregeling Professionaliseringsfonds burgemeesters - 35300-VII-122

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 56. 
  Agendapunt:

Gezichtsbedekkende kleding

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 april 2019

Stand van zaken implementatie van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding - 34349-15

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 juni 2019

Wenselijkheid van een verbod op gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties - 2019Z13358

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 september 2019

Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over gezichtsbedekkende kleding tijdens demonstraties - 2019Z17328

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 27 januari 2020

Uitvoering van de gewijzigde motie van het lid Wiersma c.s. en de motie van het lid Van der Molen c.s. naar aanleiding van het debat over de implementatie van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding -34349-29

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 57. 
  Agendapunt:

Bestuurlijke organisatie en democratie

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 november 2020

Rapport ’Beginselen versus praktijken' van Stichting decentraalbestuur.nl -34430-17

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 oktober 2019

Beantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 1, Openbaar bestuur en democratie, van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk VII) - 30985-37

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 oktober 2019

Toekomst openbaar bestuur - 35300-VII-7

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 september 2019

Rapport van de evaluatie van het Convenant Samenwerking Waddeneilanden -29684-189

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 december 2019

Voorstellen samen trap-op, samen trap-af systematiek - 35300-B-13

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

FIN

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 21 februari 2020

Evaluatie Democratiefestival 2019 en vervolg in 2021 - 35300-VII-105

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 14 februari 2020

Wob-verzoek organisatie Democratiefestival 2019 - 35300-VII-103

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 5 maart 2020

Voortgang Agenda Stad en de Europese Agenda Stad - 31757-100

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

EU

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 30 juni 2020

Reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van Raak over een brede evaluatie van de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur (Kamerstuk 35300-VII-19) - 35300-VII-131

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 oktober 2020

Voortgang versterking en vernieuwing van de lokale democratie - 35570-VII-8

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 oktober 2020

Rapport initiatieven voor digitale democratie op nationaal niveau - 35570-VII-9

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 25 juni 2020

Notitie varianten tussentijdse raadsontbinding - 35300-VII-128

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 58. 
  Agendapunt:

Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 30 januari 2020

Reactie op de zelfevaluatie adviesorgaan DINGtiid 2014-2018 - 35300-VII-96

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 mei 2020

Reactie op de casestudy 'Het Gebruik van het Fries bij Rijksuitvoeringsorganisaties' - 35300-VII-119

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 7 april 2020

Antwoorden op vragen commissie over o.a. toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019 (Kamerstuk 35300-VII-94) - 35300-VII-114

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

OCW

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 21 juli 2020

Zesde evaluatie en reactie Nederland inzake Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden - 35300-VII-134

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 59. 
  Agendapunt:

Bouwregelgeving

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 3 december 2019

Ontwikkelingen Funderingsproblematiek - 30136-52

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 december 2019

Brandveiligheid gevels - 28325-205

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins - 20 december 2019 Advies Bureau Risicobeoordeling & onderzoek (BuRO) effectiviteitsonderzoek over modificatie Nefit-ketels - 35300-XVI-151

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 27 februari 2020

Voortgang Actieplan Toegankelijkheid voor de Bouw - 32757-167

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 14 april 2020

Rapport van de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) over het Engelse onderzoeksrapport over de brand bij de Londense Grenfell Tower - 28325-212

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 juni 2020

Constructieve veiligheid bouwwerken - 28325-214

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 1 oktober 2020

Bepalingsmethode geluid warmtepompen en airco's/TNO-onderzoek breedplaatvloeren - 32757-173

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 december 2020

Advies van de Gezondheidsraad inzake de invloed van gespoten PUR-schuim op bewoners - 32757-176

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 60. 
  Agendapunt:

BRP

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 20 december 2019

Toezegging gedaan tijdens het Algemeen Overleg Paspoorten en eID/ BRP op

7 november 2019 over de wijze waarop invulling wordt gegeven op de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) - 32761-157

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 2 december 2019

Toezicht en kwaliteitsverbetering Basisregistratie Personen (BRP) en reisdocumenten - 27859-144

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 maart 2020

Kabinetsreactie en beleidsdoorlichting over de periode 2015 - 2018 van artikel 6.5 Reisdocumenten en Basisadministratie Personen - 30985-41

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 juni 2020

Tariefsontwikkelingen paspoorten en identiteitskaarten - 25764-126

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 21 oktober 2020

Beveiliging van privacygevoelige informatie in de BRP en andere basisregistraties - 27859-148

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 9 oktober 2020

Onderzoeken innovaties dienstverlening paspoorten - 25764-129

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

BuZa

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 november 2020

Stelsel van basisregistraties - 27859-149

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 21 december 2020

Zelfevaluaties voor de BRP bij gemeenten en reisdocumenten 2019 - 27859151

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 21 december 2020

Beleidsontwikkelingen rondom het Burgerservicenummer (BSN) - 27859-150

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 61. 
  Agendapunt:

Digitalisering

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 15 december 2020

Afwegingskader ICT opdrachten en goede voorbeelden softwareontwikkeling -26643-728

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 62. 
  Agendapunt:

E-id

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 29 januari 2020

Invoering eHerkenning - 34972-37

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 63. 
  Agendapunt:

Functioneren Rijksdienst

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 4 december 2020

Organisatie van het werk bij de Rijksoverheid in de toekomst - 31490-289

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 1 december 2020

Onderzoek beloningsverschillen mannen en vrouwen bij de Rijksdienst -31490-288

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 3 december 2020

Uitvoering Werkagenda's Banenafspraak Overheid 2019 - 34352-202

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

OCW, SZW

 • 64. 
  Agendapunt:

Grensoverschrijdende samenwerking

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 14 december 2020

Voortgang grensoverschrijdende samenwerking - 32851-70

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 65. 
  Agendapunt:

Huis voor Klokkenluiders

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H Ollongren - 17 augustus 2020

Afschrift van de brief aan de Stichting van de Arbeid om de bevindingen van de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders te betrekken bij het wetsvoorstel ter implementatie van de EU-klokkenluidersrichtlijn - 33258-49

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H Ollongren - 15 juli 2020

Stand van zaken Huis voor klokkenluiders - 33258-48

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H Ollongren - 28 oktober 2020

Aanvullend evaluatieonderzoek Wet Huis voor klokkenluiders - 33258-50

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H Ollongren - 21 december 2020

Reactie op de evaluatie van de Wet Huis voor klokkenluiders - 33258-51

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 66. 
  Agendapunt:

ICT-projecten rijksoverheid

Zaak:

Brief regering - minister-president, M. (Mark) Rutte - 18 december 2020 Reactie op Bureau ICT-toetsing (BIT) programma AZ Next - 26643-731

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

BiZa

 • 67. 
  Agendapunt:

IVD

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H Ollongren - 15 december 2020

Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2021 - 30977-158

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H Ollongren - 10 december 2020

Verstoring Russische economische spionageactiviteiten door AIVD - 30977157

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

BuZa,J&V

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H Ollongren - 23 november 2020

Beleidsregel veiligheidsonderzoeken 2021 - 29924-205

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

DEF

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, K.H.D.M. Dijkhoff (VVD) - 1 juli 2020

Verslag van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten over haar werkzaamheden in 2019 - 35509-1

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 22 september 2020

Beleidsreactie CTIVD onderzoeken passagiersgegevens en verwerving bulkdata door bevoegdheid tot binnendringen - 29924-203

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

DEF

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 8 september 2020

Beleidsreactie op de vierde voortgangsrapportage van de CTIVD over de implementatie van de Wiv 2017 - 34588-87

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

DEF

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 30 juni 2020 Jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 2019-2020 - 29924-202

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 juni 2020

CTIVD-rapport intrekking Nederlanderschap - 29754-548

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

J&V

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 7 mei 2020

Jaarverslag van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2019 - 29924-200

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

DEF

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 april 2020

Openbaar jaarverslag 2019 van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) - 30977-156

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Overig - Functie n.v.t., Indiener/ondertekenaar n.v.t. - 16 april 2020

Verkort jaarverslag van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) over de periode 2019-2020 - 29924-199

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

DEF, J&V

Zaak:

Brief regering - minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 8 april 2020

Beleidsvoornemens ten aanzien van veiligheidsonderzoeken - 29924-198

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

DEF

Zaak:

Brief regering - minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 20 december 2019

Hoofdlijnen Jaarplan AIVD 2020 - 29924-197

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 6 december 2019

CTIVD-rapport Cornelius Haga Lyceum - 29924-195

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

OCW

Zaak:

Brief regering - minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, A.Th.B. Bijleveld-Schouten - 3 december 2019

Derde voortgangsrapportage inzake werking van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingenen Veiligheidsdiensten - 34588-85

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

DEF

 • 68. 
  Agendapunt:

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 20 november 2020

Fiche: Mededeling Een renovatiegolf voor Europa - 22112-2982

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

EU

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 november 2020

Nadere informatie 19 proeftuinen aardgasvrije wijken 2e ronde - 32847-697

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 december 2020

Evaluatie van het aanvraag- en selectieproces van de tweede ronde proeftuinen aardgasvrije wijken - 32847-702

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 11 december 2020

Afschrift van het antwoord op de brief van Vereniging Eigen Huis over ontzorging van huiseigenaren bij de uitvoering van de verplichting tot waterzijdig inregelen - 30196-739

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 december 2020

Voortgang Strategische Verkenning "Ruimte voor biobased bouwen" - 32852136

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 december 2020

Ondertekening convenant koopketen - 30196-742

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 69. 
  Agendapunt:

Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 2 juli 2019

Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP) - 31490-256

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 70. 
  Agendapunt:

NOVI

 

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 december 2020

Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024 - 31535-12

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

OCW

 • 71. 
  Agendapunt:

Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 29 mei 2020

Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen - 34843-41

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 72. 
  Agendapunt:

Rijksvastgoed

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 juni 2020

Vervolg Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer (GCMK) - 26643-692

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

J&V

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 23 juli 2019

Reactie op verzoek commissie over huisvestingsproblematiek Rijnstraat 8 -2019Z15346

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 november 2020

Audit Nationale Monumenten Organisatie (2019) - 32156-106

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 73. 
  Agendapunt:

Sociaal Domein

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 6 januari 2020

Verslag van de consultatie over het advies van regeringscommissaris prof. mr. M. Scheltema over integrale geschilbeslechting in het sociaal domein en reactie op het advies en de uitkomsten van de consultatie - 34477-69

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

J&V, VWS

 • 74. 
  Agendapunt:

Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der

Meer - 20 december 2019

Reparatie verhuurderheffing bij gedeeld genot - 27926-315

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 19 november 2019

Aanpassing NHG inzake kredietprotectie en missie - 32847-581

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

FIN

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 oktober 2019

Gebiedsgerichte aanpak leefbaarheid en veiligheid - 30995-97

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 11 november 2019

Discriminatie op de woningmarkt - 32847-577

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 26 augustus 2019

Studentenhuisvesting: piekbelasting bij aanvang collegejaar en maatregelen voor de toekomst - 33104-22

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

OCW

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 7 november 2019

Staat van de Woningmarkt 2019 en overzicht van maatregelen - 32847-578

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 juli 2019

Beantwoording vragen commissie over de Staat van de Volkshuisvesting -32847-547

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 24 juni 2019

Voortgang landelijk actieplan studentenhuisvesting - 33104-21

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

OCW

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 juni 2019

Antwoorden op vragen commissie van de V-100 bij het jaarverslag 2018 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 35200-VII-17

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 juni 2019

Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Capelle aan den IJssel voor gebiedsaanwijzing Operabuurt, Gebouwenbuurt, de Hoeken en de Hovenbuurt in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) - 33340-18

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 mei 2019

Staat van de Volkshuisvesting 2019 - 32847-520

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 5 april 2019

Publicatie WoonOnderzoek Nederland 2018 (WoON2018) - 32847-516 Ter bespreking.

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 maart 2019

Beleidsreactie rapport Expertteam Eigenbouw - 32847-471 Ter bespreking.

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der

Meer - 12 december 2019

Voortgang goed verhuurderschap - 27926-313

Ter bespreking.

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 28 januari 2020

Voortgangsbrief Actieplan Bevolkingsdaling - 31757-99 Ter bespreking.

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 2 maart 2020 Huuraangelegenheden - 27926-317 Ter bespreking.

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 31 maart 2020

Voortgang programma Leefbaarheid en Veiligheid - 30995-98 Ter bespreking.

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.

Ollongren - 20 mei 2020

Cycliciteit van de woningmarkt - 32847-649

Ter bespreking.

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 mei 2020

Betaalbaar wonen voor starters en mensen met een middeninkomen - 32847654

Ter bespreking.

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 juni 2020

Antwoorden op vragen commissie over het huurbeleid in tijden van corona: gericht problemen voorkomen - 27926-324 Ter bespreking.

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.

Ollongren - 15 juni 2020

Staat van de Woningmarkt 2020 - 32847-653

Ter bespreking.

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 juni 2020

Reactie op verzoek commissie over de brief van de Woonbond m.b.t. uitvoering Sociaal Huurakkoord door Vestia - 27926-325 Ter bespreking.

 
 • 75. 
  Agendapunt:

Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod

Zaak:

Brief regering - minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus - 13 maart 2019

Handhaving kraakverbod - 31560-52

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

J&V

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 13 maart 2019

Voornemen tot Wet toeristische verhuur van woningen - 27926-309

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

EZK

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 maart 2019

Reactie op het verzoek, gedaan tijdens het VAO Inburgering en Integratie van 6 maart 2019, over het beleid en de rechten van arbeidsmigranten omtrent huisvesting - 30573-172

Voorstel:

Volgcommissie(s):

Ter bespreking.

SZW

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 december 2018

Afschrift brief aan gemeenten over het beleidskader gemeentelijk standplaatsenbeleid - 32847-462

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 29 november 2018

Actie-agenda vakantieparken 2018-2020 - 32847-453

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 november 2018

Onderzoek naar permanente bewoning van vakantieparken - 32847-452

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der

Meer - 3 april 2020

Stand van zaken actie-agenda vakantieparken - 32847-640

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 28 augustus 2020

Reactie op verzoek commissie over een burgerbrief over het beleid van de gemeente Beuningen ten aanzien van permanente bewoning op vakantiepark 'de Groene Heuvels' - 2020Z15172

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 76. 
  Agendapunt:

Warmtefonds en energiebesparing

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 10 december 2020

Warmtefonds, Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) en Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS) - 32847-703

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 77. 
  Agendapunt:

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 februari 2019

Onderzoeken inzake Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) - 35000-B-8

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 4 september 2019

Rapport van de evaluatie van het Convenant Samenwerking Waddeneilanden 29684-189

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 18 juni 2020

Lokale democratie op zoek naar zichzelf - 35300-VII-125

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 78. 
  Agendapunt:

Wet normering topinkomens

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord op de brief van het Adviescollege Toetsing Regeldruk betreffende wijziging Uitvoeringsregeling Wet normering topinkomens - 30111-122

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 december 2019

Voortgang normering topinkomens (semi) publieke sector en WNT-Jaarrapportage 2018 - 30111-123

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 15 december 2020

Evaluatie Wet normering topinkomens 2016-2020 - 30111-125

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 14 december 2020

Voortgang normering topinkomens (semi)publieke sector en WNT-Jaarrapportage 2019 - 30111-124

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 79. 
  Agendapunt:

Woningcorporaties

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 12 mei 2020

Rapportage bestuurlijk regisseur inzake Vestiagemeenten - 29453-517

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 20 april 2020

Verbetering saneringskader woningcorporaties - 29453-516

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 17 april 2020

Beantwoording vragen commissie over de staat van de Corporatiesector 2019 (Kamerstuk 29453-513) - 29453-515

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 80. 
  Agendapunt:

Woonoverlast

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 16 oktober 2020

Antwoorden op vragen commissie over het rapport Tussentijdse evaluatie Wet aanpak woonoverlast* - 32847-685

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 81. 
  Agendapunt:

Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, L.F. Asscher (PvdA) - 21 oktober 2016 Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur" - 34581

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 82. 
  Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

Zaak:

Initiatiefnota - Tweede Kamerlid, D.A.N. Koerhuis (VVD) - 27 juni 2019 Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw - 35232

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der

Meer - 27 november 2019

Reactie op de initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw - 35232-3

Voorstel:

Ter bespreking.

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der

Meer - 24 februari 2020

Reactie op verzoek commissie over een brief van de Verontruste Erfpachters Amsterdam naar aanleiding van de kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Koerhuis over toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw - 35232-5

Voorstel:

Ter bespreking.

 • 83. 
  Agendapunt:

Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren - 9 juni 2020

Reactie op de Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen - 35286-4

Voorstel:

Ter bespreking.

Evaluatie herindelingsproces gemeente Vijfheerenlanden

 • 84. 
  Agendapunt:

Zaak:    Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H.

Ollongren - 2 november 2020

Evaluatie herindelingsproces gemeente Vijfheerenlanden - 28750-78 Voorstel:    Ter bespreking.

IV. Geplande commissievergaderingen (AO's e.d.)

 • 85. 
  Agendapunt:    Geplande commissievergaderingen:

do 28-01-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 28-01-2021 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Maatschappelijke meerwaarde rijksvastgoed (31490-293)

ma 08-02-2021 14.00 - 18.30 Notaoverleg Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

do 11-02-2021 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

do 11-02-2021 14.00 - 18.00 Wetgevingsoverleg Wijziging van de Woningwet

 • 86. 
  Agendapunt:    Nog niet geplande/uitgestelde commissie-overleggen:

Algemeen overleg Aanstellingwijze burgemeester Werkbezoek AIVD

Algemeen overleg Gezichtsbedekkende kleding

Algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie

Algemeen overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK)

Algemeen overleg Bouwregelgeving

Algemeen overleg BRP

Algemeen overleg Digitalisering

Algemeen overleg E-id

Algemeen overleg Functioneren Rijksdienst

Gesprek Gesprek met een delegatie van het Finse parlement

Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking

Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders

Algemeen overleg ICT-projecten rijksoverheid

Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Asscher en Segers: "De herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbestuur"

Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (TK 35232) Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Inbreng feitelijke vragen Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (activiteit inplannen nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

Algemeen overleg IVD

Algemeen overleg Klimaatakkoord gebouwde omgeving Algemeen overleg Voortgang Regionaal Ontwikkelprogramma (ROP)

Algemeen overleg NOVIBiZa

Algemeen overleg Onderzoek naar ongewenste omgangsvormen (na zomerreces, na ontvangt toegezegde aanvullende informatie)

Algemeen overleg Planning van werkzaamheden Technische briefing Rapport Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool m.b.t. bedreigingen en intimidaties tegen publieke ambtsdragers (na de verkiezingen)

Algemeen overleg Rechtspositie politieke ambtsdragers Algemeen overleg Rijksvastgoed

Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek over het thema 'De gevolgen van een groter eigen belastinggebied'

Algemeen overleg Sociaal Domein

Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt (tot nader order uitgesteld n.a.v. maatregelen coronavirus) Hoorzitting / rondetafelgesprek Veiligheid stadions Algemeen overleg Volkshuisvestelijke en de ruimtelijk ordeningsaspecten m.b.t. het standplaatsenbeleid, vakantieparken en handhaving kraakverbod

 • V. 
  Overige geplande commissie-activiteiten (werkbezoeken e.d.)

Geen agendapunten

VI. Europa

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

C.J.M. Roovers 2021A00383

32


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.