35679 NL - wetsvoorstel
Incidentele suppletoire begroting gemeentefonds 2021 (coronamaatregelen)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 17 december 2020 ingediend door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren i, en de staatssecretaris van Financiën, Vijlbrief i.

 

Incidentele wijziging van de begroting van het gemeentefonds met betrekking tot de coronamaatregelen.

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds (B) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake coronamaatregelen)

2.

Documenten

(16 stuks)

2 16 december 2020, voorstel van wet, nr. 1     KST356791
Voorstel van wet
 
2 16 december 2020, memorie van toelichting, nr. 2     KST356792
Memorie van toelichting
 
2 9 februari 2021, verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST356793
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
 

3.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

4.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

5.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.