Motie Azarkan over het dragen van een FFP-2 masker door zorgpersoneel de standaard maken - Infectieziektenbestrijding

Deze motie i is onder nr. 862 toegevoegd aan dossier 25295 - Infectieziektenbestrijding.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Infectieziektenbestrijding; Motie; Motie van het lid Azarkan over het dragen van een FFP-2 masker door zorgpersoneel de standaard maken
Document­datum 05-01-2021
Publicatie­datum 06-01-2021
Nummer KST25295862
Kenmerk 25295, nr. 862
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020-2021

25 295

Infectieziektenbestrijding

Nr. 862

MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 5 januari 2021 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het RIVM aanraadt dat zorgpersoneel een chirurgisch mondmasker van het type IIR moet dragen bij blootstelling aan COVID-19-patiënten;

constaterende een chirurgisch mondmasker type IIR onvoldoende beschermt tegen COVID-19-besmetting via aerosolen en dat FFP2-maskers beschermen tegen aerosoltransmissie van COVID-19;

verzoekt de regering, om het dragen van een FFP2-masker door zorgper-soneel blootgesteld aan COVID-19-patiënten de standaard te maken in de zorg om kans op infectietransmissie via aerosolen te verkleinen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan

kst-25295-862 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2021

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021,25 295, nr. 862


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.