Portugees voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2021

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Logo Portugees Voorzitterschap Raad van de Europese Unie Bron: 2021portugal.eu
Bron: Portugees Voorzitterschap Raad van de Europese Unie

Van 1 januari tot en met 30 juni 2021 vervulde Portugal het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie. Portugal volgde hiermee Duitsland i op. Op 1 juli 2021 heeft Slovenië i het voorzitterschap overgenomen.

Het Portugees voorzitterschap had als missie het versterken van de veerkracht van Europa, het vergroten van het vertrouwen in het Europese sociale model, het bevorderen van een Europese Unie die innovatief is en naar de toekomst kijkt, gebaseerd op gemeenschappelijke waarden van solidariteit, verbinding en het verkleinen van verschillen.

Een hoogtepunt gedurende het voorzitterschap was de Sociale Top van 7 en 8 mei waarbij een gezamenlijke verklaring werd ondertekend door vertegenwoordigers van de lidstaten, EU‑instellingen, sociale partners en maatschappelijke organisaties met drie kerndoelen die te behalen zijn voor 2030:

 • ten minste 78% van de bevolking van 20 tot en met 64 jaar moet een baan hebben
 • ten minste 60% van alle volwassenen moet jaarlijks een cursus of opleiding volgen
 • het aantal mensen dat met armoede of sociale uitsluiting wordt bedreigd, moet met minimaal 15 miljoen worden verminderd, waarvan ten minste 5 miljoen kinderen

1.

Prioriteiten Portugees voorzitterschap

Het Portugees voorzitterschap had vijf prioriteiten:

 • Een veerkrachtig Europa: investeringen versterken en de economie herstellen
 • Een sociaal Europa: de effecten van werkloosheid tegengaan en armoede, sociale uitsluiting en ongelijkheid bestrijden
 • Een groen Europa: klimaatverandering bestrijden en duurzaamheid bevorderen
 • Een digitaal Europa: streven naar een digitale en innovatieve economie en het inzetten van digitale middelen bij de overheid
 • Europa als wereldspeler: internationale samenwerking, hulp bij humanitaire crises en intensieve relaties met Afrika, India, het Verenigd Koninkrijk en de VS

2.

Resultaten

 • Op de Sociale Top op 7 en 8 mei is een gezamenlijke verklaring ondertekend met de drie kerndoelen voor 2030 van het actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten.
 • Tijdens het Portugese voorzitterschap is de Conferentie over de Toekomst van Europa van start gegaan. Op 17 juni was in Lissabon het eerste Europese burgerevenement in het kader van de Conferentie, en op 19 juni was de eerste plenaire vergadering van de Conferentie.
 • EUNextGeneration, het Europese coronaherstelfonds is van start gegaan. In juni werd de eerste 20 miljard euro op de kapitaalmarkten geleend in het kader van het Europese coronaherstelfonds, en werden ook de eerste herstelplannen goedgekeurd die lidstaten hadden ingediend.
 • Eind juni wisten onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten, na drie jaar beraadslagen, een compromis te bereiken over een herziening van het Europees Landbouwbeleid waardoor de Europese landbouw klimaat- en milieuvriendelijker moet worden.

3.

Meer informatie