Sloveens voorzitterschap Europese Unie 2e helft 2021

Met dank overgenomen van Europa Nu.
logo Sloveens voorzitterschap
Bron: Sloveens voorzitterschap Raad EU

Van 1 juli tot en met 31 december 2021 vervulde Slovenië het voorzitterschap i van de Raad van de Europese Unie. Slovenië vormde een trojka met Duitsland en Portugal i. In de eerste helft van 2022 is Frankrijk i voorzitter; het vormt een trojka met Tsjechië en Zweden i.

Het Sloveens voorzitterschap streefde onder meer naar een 'groene EU'; ook wilde het aandacht besteden aan de jeugd. Daarnaast bepaalden de aanpak van de coronapandemie en het herstel daarna de agenda.

Tijdens het Sloveense voorzitterschap zijn o.a. stappen gezet in het onderhandelingsproces van een aantal grote wetten en is gewerkt aan de relatie tussen de EU en de Westelijk Balkan.

1.

Prioriteiten Sloveens voorzitterschap

Het Sloveens voorzitterschap had vier prioriteiten geformuleerd voor het voorzitterschap. De slogan luidde Together. Resilient. Europe (Samen. Veerkrachtig. Europa). Deze slogan moet gezien worden in het kader van het herstelprogramma van de EU uit de coronacrisis. Dat herstel was dan ook het kernthema van de vier prioriteiten van Slovenië.

De vier prioriteiten:

  • Verbeteren van de strategische autonomie van de Europese Unie op basis van de lessen die geleerd zijn tijdens de coronapandemie, onder andere door het ontwikkelen van een Europese Gezondheidsunie en het verbeteren van de cyberbeveiliging.
  • De Conferentie over de Toekomst van Europa verder vormgeven.
  • De positie van de rechtsstaat (Rule of Law) verbeteren en dit als centraal thema binnen de Europese waarden benadrukken, met een accent op de balans tussen een Europese rechtsstaat en nationale constituties en tradities.
  • De Europese veiligheidsunie, en dan vooral de veiligheid van de Unie tegenover de buurlanden. Het Sloveens voorzitterschap richtte zich in het bijzonder op het versterken van de transatlantische relaties en het economisch herstel van de Westelijke Balkan.

2.

Resultaten

  • Onder het Sloveens voorzitterschap zijn er meerdere grote wetten verder uitgewerkt in onderhandelingen tussen het Europees Parlement en de Europese Raad. Er is veel voorbereiding gedaan op het gebied van het Europees minimumloon en de Wet Digitale Markten.
  • De Westelijke Balkan Top in oktober was een belangrijk moment voor de relatie tussen de Europese Unie en de Westelijke Balkan. Hoewel hier weinig concrete afspraken zijn gemaakt, was het voor Slovenië een prioriteit om de banden tussen de Westelijke Balkan en Europa te versterken.
  • Op het gebied van verdere Europese integratie is Kroatië een stap dichterbij gekomen om lid te worden van de Schengenzone. Hierbij heeft het Sloveens voorzitterschap een rol gespeeld in het bereiken van consensus tussen lidstaten.

3.

Meer informatie