35569 NL - ongeclassificeerd
Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting"

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting"

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer twee moties ingediend.

3.

Documenten

(10 stuks)

2 17 september 2020, brief, nr. 1     KST355691
Brief commissie; Voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken voor het behandelen van het burgerinitiatief "Stop de Hondenbelasting"
 
2 10 juni 2021, motie, nr. 2     KST355692
Motie Smolders c.s. over het schrappen van artikel 226 van de Gemeentewet over hondenbelasting
 
2 10 juni 2021, motie, nr. 3     KST355693
Motie De Kort over de financiële gevolgen voor gemeenten van de afschaffing van de hondenbelasting
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.