Herhaalde oproep: 4 vacatures in hoofdbestuur - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 4 juni 2020
kalender

Herhaalde oproep: 4 vacatures in hoofdbestuur

Met dank overgenomen van 50PLUS i, gepubliceerd op maandag 6 april 2020.

1.

HERHAALDE oproep inzake 4 vacatures (m/v) in het Hoofdbestuur

Op 9 maart 2020 verscheen een oproep aan alle leden om hun interesse in een positie in het Hoofdbestuur kenbaar te maken. Op de sluitingsdatum van 23 maart hadden zich in het totaal 10 kandidaten gemeld. Een eerste beschouwing leert dat dit aantal te beperkt is om tot een verantwoorde voordracht aan de Algemene Vergadering te komen.

Herhaalde oproep nodig

Met zoveel kwaliteit in onze partij en de uitdagende taken waarvoor we staan zou er toch meer belangstelling moeten zijn. Daarom doet het Hoofdbestuur (HB) hierbij een herhaalde oproep. Zij die reeds eerder reageerden behoeven overigens hun kandidatuur niet opnieuw in te zenden. Hun aanmeldingen blijven immers integraal in de beschouwing betrokken.

Het HB en de vacatures

Het hoofdbestuur van 50PLUS bestaat uit 7 personen. Door tussentijds vertrek zijn er thans 4 posten vacant: algemeen secretaris, penningmeester en twee algemene bestuursleden; de gewenste profielen per functie worden hierbij ter informatie verstrekt. Geïnteresseerde leden van 50PLUS die langer dan één jaar lid zijn op 13 september 2020 kunnen solliciteren op deze vacatures.

Reageren uiterlijk 20 april 2020

De uiterste (reglementaire) datum om te reageren is dinsdag 21 april 2020. De benoeming van de nieuwe bestuursleden door de Algemene Vergadering staat gepland voor 13 september 2020 tijdens de najaarsvergadering in Den Bosch. Vanwege de huidige coronasituatie is deze datum uiteraard onder voorbehoud.

Functieprofielen

Klik hier voor de verschillende functieprofielen.

Hoe kan men zich aanmelden?

Kandidaten (m/v) die menen aan het gewenste functieprofiel te voldoen worden uitgenodigd om te solliciteren - uitsluitend langs elektronische weg - door het zenden van hun kandidatuur per email, vergezeld door een motivatiebrief en een CV (beide in pdf-formaat) uitsluitend naar:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Graag vermelden naar welke openstaande post binnen het HB wordt gesolliciteerd (secretaris of penningmeester of algemeen bestuurslid). Aanmeldingen per post worden niet in behandeling genomen.

Vanwege de gewenste ‘gender-balance’ worden vrouwelijke leden uitdrukkelijk uitgenodigd om zich kandidaat te stellen.

De (hernieuwde) aanmeldingsprocedure is thans geopend en sluit op dinsdagavond 21 april 2020 om 23.59 uur precies.

Helaas kunnen sollicitaties die later binnenkomen niet in behandeling worden genomen; hetzelfde geldt voor sollicitaties die via de post worden ingediend.

De binnengekomen sollicitaties worden door het HB beoordeeld en met de kandidaten kunnen selectiegesprekken worden gevoerd. Deze gesprekken kunnen in de maand mei per teleconference worden gevoerd. Van de kandidaten die genomineerd zullen worden zal vooraf een Eigen Verklaring Omtrent Gedrag worden gevraagd.

Voor informatie/vragen omtrent de procedure kunt u contact opnemen met Robert Gielisse (wnd.) algemeen secretaris (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.), tel 06 - 188.46.531.

  • R. 
    Gielisse

(wnd) algemeen secretaris