Motie Wilders/Baudet over afkondigen van een lockdown voor heel Nederland - Infectieziektenbestrijding

Deze motie i is onder nr. 151 toegevoegd aan dossier 25295 - Infectieziektenbestrijding.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Infectieziektenbestrijding; Motie; Motie van de leden Wilders en Baudet over afkondigen van een lockdown voor heel Nederland
Document­datum 18-03-2020
Publicatie­datum 19-03-2020
Nummer KST25295151
Kenmerk 25295, nr. 151
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

25 295

Infectieziektenbestrijding

Nr. 151

MOTIE VAN DE LEDEN WILDERS EN BAUDET

Voorgesteld 18 maart 2020 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een lockdown voor heel Nederland af te kondigen voor een periode van vier weken, teneinde zo veel mogelijk contact tussen mensen te voorkomen en daarmee nieuwe besmettingen tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Baudet

kst-25295-151 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 25 295, nr. 151


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.