Motie Wilders/Baudet over afkondigen van een lockdown voor heel Nederland - Infectieziektenbestrijding

Deze motie i is onder nr. 151 toegevoegd aan dossier 25295 - Infectieziektenbestrijding.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Infectieziektenbestrijding; Motie; Motie van de leden Wilders en Baudet over afkondigen van een lockdown voor heel Nederland
Document­datum 18-03-2020
Publicatie­datum 19-03-2020
Nummer KST25295151
Kenmerk 25295, nr. 151
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

25 295

Infectieziektenbestrijding

Nr. 151

MOTIE VAN DE LEDEN WILDERS EN BAUDET

Voorgesteld 18 maart 2020 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, een lockdown voor heel Nederland af te kondigen voor een periode van vier weken, teneinde zo veel mogelijk contact tussen mensen te voorkomen en daarmee nieuwe besmettingen tegen te gaan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wilders

Baudet

kst-25295-151 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 25 295, nr. 151


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.