Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 19 december 2019

1.

Kerngegevens

Officiële titel Besluitenlijst procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) donderdag 19 december 2019
Document­datum 20-12-2019
Publicatie­datum 20-12-2019
Kenmerk C.J.M. Roovers 2019A03364 12
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer

DER STATEN-GENERAAL

Den Haag, 20 december 2019

Voortouwcommissie:    vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 

Volgcommissie(s):

BiZa

i.v.m. agendapunt

3, 39

 

EZK

i.v.m. agendapunt

20

 

FIN

i.v.m. agendapunt

14, 19, 26

 

I&W

i.v.m. agendapunt

20, 35

 

J&V

i.v.m. agendapunt

6, 30

 

OCW

i.v.m. agendapunt

6, 18

 

Pres

i.v.m. agendapunt

47

 

SZW

i.v.m. agendapunt

6, 18

 

VWS

i.v.m. agendapunt

6

Document:    Besluitenlijst van de procedurevergadering van donderdag 19

december 2019

Brievenlijst

 • 1. 
  Agendapunt:    Brievenlijst (zie de zaken en de besluiten op de brievenlijst)

Algemene Zaken

 • 2. 
  Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Geen agendapunten Binnenlandse Zaken

Kabinetsreactie op het advies 'Zoeken naar waarheid' van de Raad voor het Openbaar Bestuur

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 9 december 2019

Kabinetsreactie op het advies 'Zoeken naar waarheid' van de Raad voor het

Openbaar Bestuur - 35300-VII-88

Agenderen voor het algemeen overleg Desinformatie.

 • 3. 
  Agendapunt:    Resultaten van onderzoeken naar innovaties in dienstverlening

paspoorten

Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 10 december 2019

Resultaten van onderzoeken naar innovaties in dienstverlening paspoorten -2019Z24633

De commissie Buitenlandse Zaken verzoeken de behandeling van deze brief over te nemen en de cie. BiZa als volgcommissie aan te merken.

BiZa

 
 • 4. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een planningsoverzicht voor het jaar 2020 m.b.t. tot wetsvoorstellen, brieven, rapportages en dergelijk

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 11 december 2019

Reactie op verzoek commissie over een planningsoverzicht voor het jaar 2020 m.b.t. tot wetsvoorstellen, brieven, rapportages en dergelijk - 35300-VII-89

Besluit:

Aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

 • 5. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van de leden Van der Molen en Middendorp over een nieuw digitaal hulpmiddel voor het berekenen van de verkiezingsuitslag (Kamerstuk 35300-VII-23)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 december 2019

Reactie op de motie van de leden Van der Molen en Middendorp over een nieuw digitaal hulpmiddel voor het berekenen van de verkiezingsuitslag - 35165-19

Besluit:

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Kiesrecht.

Bewindspersoon verzoeken om een exactere tijdsbepaling aan te geven.

 • 6. 
  Agendapunt:

Nationaal actieplan mensenrechten 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 12 december 2019

Nationaal actieplan mensenrechten 2020 - 33826-33

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg Discriminatie.

J&V, OCW, SZW, VWS

 • 7. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief met betrekking tot het aanvullend nabestaandenpensioen Rijksambtenaren van mevrouw S. J.-V.

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 december 2019

Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief met betrekking tot het aanvullend nabestaandenpensioen Rijksambtenaren van mevrouw S. J.-V. - 2019Z25218

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 8. 
  Agendapunt:

Uitvoering begroting 2019 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en Gemeentefonds (B)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 - 35300-VII-92

Besluit:

(Desgewenst) betrokken bij het plenair debat over de Najaarsnota (35 350, nr. 1).

 • 9. 
  Agendapunt:

Uitvoering begroting 2019 Staten-Generaal (IIA) en overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Beleidsmatige mutaties na Najaarsnota 2019 - 35300-IIA-9

Besluit:

(Desgewenst) betrokken bij het plenair debat over de Najaarsnota (35 350, nr. 1).

 • 10. 
  Agendapunt:

Toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Toezeggingen naar aanleiding van het Algemeen Overleg

Bestuursovereenkomst Friese taal en cultuur (BFTK) van 26 juni 2019 - 35300-VII-94

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 23 januari 2020 te 14:00 uur.

Noot:

In de procedurevergadering van 03 oktober 2019 heeft de commissie besloten om een inbreng schriftelijk overleg in te plannen na ommekomst van de reactie van de minister op de Friese taal/ BFTK.

 • 11. 
  Agendapunt:

Reactie op verzoek commissie om een afschrift over brief Adviescollege Toetsing Regeldruk aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende wijziging Uitvoeringsregeling Wet normering topinkomens

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Reactie op verzoek commissie om een afschrift van het antwoord op de brief van het Adviescollege Toetsing Regeldruk betreffende wijziging Uitvoeringsregeling Wet normering topinkomens - 30111-122

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg WNT op een nog nader te bepalen tijdstip.

 • 12. 
  Agendapunt:

Voorhangprocedure inzake Subsidieregeling Stichting Parlementaire Geschiedenis 2020

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Ontwerp Subsidieregeling Stichting Parlementaire Geschiedenis 2020 - 35300-VII-91

Besluit:

Voor kennisgeving aannemen.

 • 13. 
  Agendapunt:

Decembercirculaires over gemeentefonds en provinciefonds 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Decembercirculaires over gemeentefonds en provinciefonds 2019 - 35300-B-11

Besluit:

(Desgewenst) betrokken bij het plenair debat over de Najaarsnota.

 • 14. 
  Agendapunt:

Overzicht afspraken in relatie tot Artikel 2 Financiële verhoudingswet

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 december 2019

Overzicht afspraken in relatie tot Artikel 2 Financiële verhoudingswet - 35300-B-12

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op 16 januari 2020 te 16.00 uur tezamen met de brief van de minister van BZK inzake de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen (TK 35300-B-9).

Volgcommissie(s):

FIN

 • 15. 
  Agendapunt:

Appreciatie van de moties van het lid Van der Molen over verplaatsing rijksdiensten (Kamerstukken 31490-261) en verplaatsing rijksdiensten (Kamerstukken 31490-261)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 december 2019

Appreciatie van de moties van het lid Van der Molen over de Kamer jaarlijks informeren over de spreiding van de rijkswerkgelegenheid en over een brede definitie van rijkswerkgelegenheid - 31490-266

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 16. 
  Agendapunt:

Voortgang normering topinkomens (semi) publieke sector en WNT-Jaarrapportage 2018

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 december 2019

Voortgang normering topinkomens (semi) publieke sector en WNT-Jaarrapportage 2018 - 30111-123

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg WNT op een nog nader te bepalen tijdstip.

 • 17. 
  Agendapunt:

35350-VII Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 december 2019

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden - 35350-VII-3

Besluit:

(Desgewenst) betrokken bij het plenair debat over de Najaarsnota

 • 18. 
  Agendapunt:

Rapportage Werkplannen Banenafspraak overheids- en onderwijssectoren

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 december 2019

Rapportage Werkplannen Banenafspraak overheids- en onderwijssectoren -34352-191

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor het algemeen overleg Functioneren Rijksdienst.

SZW, OCW

 • 19. 
  Agendapunt:

Voorstellen samen trap-op, samen trap-af systematiek

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 december 2019

Voorstellen samen trap-op, samen trap-af systematiek - 2019Z25574

Besluit:

Agenderen voor het algemeen overleg Bestuurlijke organisatie, democratie en gemeenschappelijke regelingen.

Volgcommissie(s):

FIN

Wonen en Ruimtelijke Ordening

 
 • 20. 
  Agendapunt:

Kabinetsreactie op rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) ’Klimaatbeleid tegen het licht'

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 9 december 2019

Kabinetsreactie op rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) ’Klimaatbeleid tegen het licht' - 32813-408

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving medio februari 2020 (AO van 3 uur).

Volgcommissie(s):

EZK, I&W

 • 21. 
  Agendapunt:

Uitvoering van de moties van het lid Koerhuis over het energielabel en over een digitaal woondossier

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 9 december 2019

Uitvoering van de moties van het lid Koerhuis over het energielabel en over een digitaal woondossier - 30196-690

Besluit:

Betrokken bij het algemeen overleg Energiebesparing/energieprestatie gebouwen dd. 12 december 2019.

 • 22. 
  Agendapunt:

Stand van zaken sanering Vestia

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 9 december 2019

Besluit:

Stand van zaken sanering Vestia - 29453-496

Betrekken bij het na het Kerstreces te houden VAO Woningcorporaties/evaluatie van de Woningwet/huurakkoord.

 • 23. 
  Agendapunt:

Voortgang goed verhuurderschap

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 12 december 2019

Besluit:

Voortgang goed verhuurderschap - 27926-313

Agenderen voor het algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting/Staat van de Woningmarkt dd. 5 februari 2020.

 • 24. 
  Agendapunt:

Brandveiligheid gevels

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 13 december 2019

Brandveiligheid gevels - 28325-205

Besluit:

Desgewenst betrekken bij plenair debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (24 mei 2018)

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg Bouwregelgeving.

 • 25. 
  Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over voorhang Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet en advies Integrale Adviescommissie Omgevingswet (Kamerstuk 35133-37)

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 december 2019

Besluit:

Antwoorden op vragen commissie over de voorhang Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet en advies Integrale Adviescommissie Omgevingswet - 35133-38

Er zal bij het ministerie BZK worden nagegaan of het stuiten van het termijn, bijvoorbeeld door het inplannen van een AO of VSO, op bezwaren stuit. .

 • 26. 
  Agendapunt:

Afwijzing van het recht op huurtoeslag

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 13 december 2019

Besluit:

Afwijzing van het recht op huurtoeslag - 27926-314

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 30 januari 20202 te 14.00 uur.

Volgcommissie(s):

FIN

 • 27. 
  Agendapunt:

Afschrift inzake besluit gebiedsaanwijzing Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) gemeente Nissewaard

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Afschrift van het besluit op de aanvraag van de gemeente Nissewaard voor gebiedsaanwijzing van negen gebieden in het kader van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) - 33340-19

Besluit:

Voor kennisgeving aangenomen.

 • 28. 
  Agendapunt:

Voortgang tussenbalans oplevering Digitaal Stelsel Omgevingswet-Landelijke Voorziening (DSO-LV) fase 2

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 16 december 2019

Besluit:

Voortgang tussenbalans oplevering Digitaal Stelsel Omgevingswet-Landelijke Voorziening (DSO-LV) fase 2 - 2019Z25330

Agenderen voor het algemeen overleg Omgevingswet dd. 15 januari 2020.

 • 29. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Nijboer over bouwplicht (Kamerstuk 32847-491)

Zaak:

Brief regering - minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer - 16 december 2019

Besluit:

Reactie op de motie van het lid Nijboer over bouwplicht (Kamerstuk 32847491) - 32847-584

Agenderen voor het algemeen overleg Bouwopgave.

 • 30. 
  Agendapunt:

Aanpassing besluitvormingsprocedures inzake verduurzaming bij Verenigingen van Eigenaars (VvE's)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 december 2019

Aanpassing besluitvormingsprocedures inzake verduurzaming bij Verenigingen van Eigenaars (VvE's) - 30196-692

Besluit:

Volgcommissie(s):

Agenderen voor een algemeen overleg Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving. J&V

 • 31. 
  Agendapunt:

Kostenreductie en innovatie in de bouw

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 december 2019

Kostenreductie en innovatie in de bouw - 2019Z25449

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving.

 • 32. 
  Agendapunt:

Financiering en ontzorging woningeigenaren

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 december 2019

Financiering en ontzorging woningeigenaren - 2019Z25452

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving.

 • 33. 
  Agendapunt:

Invulling van een aantal moties en stand van zaken over uitwerking Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 december 2019

Invulling van een aantal moties en stand van zaken over uitwerking Klimaatakkoord gebouwde omgeving - 32813-437

Besluit:

Agenderen voor een algemeen overleg Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving.

 • 34. 
  Agendapunt:

Voorhang van het besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 17 december 2019

Voorhang van het besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties - 32757-158

Besluit:

Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op donderdag 23 januari 2020 te 14.00 uur.

 • 35. 
  Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Van der Lee over verlagen temperatuur warm tapwater (Kamerstuk 34902-6)

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 18 december 2019

Reactie op de motie van het lid Van der Lee over verlagen temperatuur warm tapwater - 30196-691

Besluit:

Agenderen voor het nog te plannen algemeen overleg Klimaatakkoord Gebouwde Omgeving in februari 2020.

Volgcommissie(s):

I&W

 • 36. 
  Agendapunt:

Overig

Voorstel onderzoek opkomstbevordering verkiezingen

Zaak:

Stafnotitie - griffier, C.J.M. Roovers - 12 december 2019

Voorstel onderzoek opkomstbevordering verkiezingen - 2019Z25084

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel om een internationaal vergelijkend onderzoek, in combinatie met een meta-studie naar wat we al weten over het vergroten van de opkomst bij Nederlandse verkiezingen, uit te laten voeren. In dit onderzoek wordt de beschikbare kennis meegenomen over andere, voor Nederland praktisch toepasbare methoden om de burger te betrekken bij de democratie en het democratisch proces.

Besluit:

De commissie stemt in met het voorstel de reeds beschikbare kennis naar de relatie tussen de opkomst bij verkiezingen in een bepaalde wijk en het sociaaleconomische niveau van die wijk, te analyseren..

 • 37. 
  Agendapunt:

Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 9 mei 2019 Voorstel van rijkswet van de leden Verhoeven en Jetten houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van bepalingen inzake het lidmaatschap van de Europese Unie - 35202-(R2126)

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 6 februari 2020 te 14.00 uur.

 • 38. 
  Agendapunt:

Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK 4e kwartaal 2019

Zaak:

Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops - 16 december 2019

Overzicht EU-wetgevingsdossiers BZK 4e kwartaal 2019 - 22112-2838

Besluit:

Desgewenst betrekken bij het werkbezoek aan Brussel dd. 22 maart 2020.

 • 39. 
  Agendapunt:

Wetenschappelijke papers artikel 68 Grondwet

Zaak:

Stafnotitie - griffier, A.H.M. Weeber - 13 december 2019

Stafnotitie - Wetenschappelijke papers artikel 68 Grondwet - 2019Z25180

Besluit:

Ter informatie. De voorgestelde analyse wordt uitgevoerd en t.z.t. ter beschikking gesteld.

Volgcommissie(s):

BiZa

 • 40. 
  Agendapunt:

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, K. Verhoeven (D66) - 19 juli 2019 Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) - 35257

Besluit:

Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op donderdag 30 januari 2020 te 14:00 uur.

Toegevoegde agendapunten

Geen agendapunten Planning der werkzaamheden

41.

Agendapunt:    Debatten en dertigledendebatten op BiZa terrein

14, 15 en 16 januari (week 3)

 • 35 047-(R2018) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten)
 • 35 284 (Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken)

Besluit: conform de besluitvorming bij agendapunt 45 besluit de commissie dat dit aangemeld kan worden als hamerstuk.

21, 22 en 23 januari (week 4)

 • 34 972 (Wet digitale overheid)

28, 29 en 30 januari (week 5)

 • VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering (AO d.d. 05/12)
 • VAO Bouwopgave (AO d.d. 11/12)

Te agenderen debatten

 • 2. 
  Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman)

(24 mei 2018)

 • 4. 
  Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (3 juli 2018)
 • 17. 
  Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (28 november 2018)
 • 31. 
  Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (5 februari 2019)
 • 32. 
  Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp) (14 februari 2019)
 • 37. 
  Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (14 maart 2019)
 • 40. 
  Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes) (2 april 2019)
 • 57. 
  Debat over het tekort aan betaalbare middenhuur- en koopwoningen (Van Eijs) (28 november 2019)
 • 68. 
  Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (22 mei 2019)
 • 86. 
  Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (minister BZK, staatssecretaris VWS) (3 september 2019)
 • 92. 
  Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (5 september 2019)
 • 109. 
  Debat over de toenemende wachtlijsten voor de verpleeghuizen (Agema) (minister VWS, minister BZK)

Dertigledendebatten

 • 2. 
  Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (minister LNV, minister BZK)
 • 8. 
  Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (11 oktober 2018)
 • 13. 
  Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (22 november 2018)
 • 37. 
  Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (12 maart 2019)
 • 49. 
  Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (16 april 2019)
 • 42. 
  Agendapunt:    Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

wo 15-01-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Omgevingswet do 16-01-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

do 16-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Huisvestingswet 2014 in verband met de aanpak van ongewenste neveneffecten van toeristische verhuur van woonruimte (Wet toeristische verhuur van woonruimte) (TK 35353)

do 16-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (twintigste tranche) (TK 32127-236)

do 23-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum do 23-01-2020 14.00 - 14.00 Inbreng schriftelijk overleg Initiatiefnota van het lid Sneller over het recht van burgeramendement (TK 35340) wo 29-01-2020 10.00 - 12.45 Hoorzitting / rondetafelgesprek (On)betaalbaar wonen voor middeninkomens

wo 29-01-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Woondeals do 30-01-2020 09.30 - 10.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (Gewijzigd tijdstip i.v.m. ambassadeursconferentie) do 30-01-2020 13.30 - 15.30 Algemeen overleg Huis voor Klokkenluiders wo 05-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting en Staat van de Woningmarkt

do 06-02-2020 14.00 - 16.00 Hoorzitting / rondetafelgesprek Gesprek met een delegatie van het 'Moscow Project' over buitenlandse beïnvloeding van verkiezingen en de bestendigheid van de democratie do 13-02-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

do 13-02-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Discriminatie vr 14-02-2020 10.00 - 19.00 Werkbezoek Grensoverschrijdende samenwerking Vlaanderen-Zeeland en Baarle Hertog/Nassau wo 19-02-2020 13.00 - 15.30 Algemeen overleg Functioneren rijksdienst do 05-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

wo 11-03-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Grensoverschrijdende samenwerking

do 19-03-2020 11.30 - 12.30 Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken

zo 22-03 t/m ma 23-03 Werkbezoek Werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken wo 25-03-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Kiesrecht

Besluit: de commissie besluit om de datum van twee technische briefings inzake Valkenburg en circulair Bouwen zo spoedig mogelijk in te plannen.

De nadere informatie van het ministerie over circulair bouwen wordt afgewacht en kort aaneensluitend zal de technische briefing plaatsvinden.

 • 43. 
  Agendapunt:    Overzicht ongeplande activiteiten (ter informatie)

Besluit: De comimissie besluit om het algemeen overleg Bestuurlijke organisatie, democratie en gemeenschappelijke regelingen in te plannen in februari 2020 (AO van 2 1/2 uur).

Besluit: Conform de besluitvorming in de vorige procedurevergadering besluit de commissie om het algemeen overelg Desinformatie en digitale inmenging in te plannen na het werkbezoek aan de Europese Instellingen (22/23 maart 2020).

Besluit: De commissie besluit om het Algemeen overleg NOVI in te plannen in februari 2020 (AO van 2 uur).

Besluit: De commissie besluit om een rappel naar de minister te versturen over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoeringsagenda NOVI.

Rondvraag

 • 44. 
  Agendapunt:    Verzoek van het lid Krol (50 PLUS) om voorlichting te vragen aan de

RvS over het amendement van het lid Krol over toevoegen van leeftijd als non-discriminatiegrond (32411-11).

Zaak:    Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, H.C.M. Krol (50PLUS) - 17

december 2019

Verzoek van het lid Krol (50 PLUS) om voorlichting te vragen aan de RvS over het amendement van het lid Krol over toevoegen van leeftijd als non-discriminatiegrond (32411-11). - 2019Z25425

Besluit:    De commissie stemt in met het voorstel van het lid Krol (50PLUS) om een

verzoek om voorlichting (aanvullend advies) te vragen aan de RvS over zijn amendement onder nummer TK 32411 nr.11. Er wordt getracht om het verzoek op de RvW van vandaag te krijgen en anders bij de eerste RvW na het kerstreces om zo de snelheid van behandeling erin te houden.

 • 45. 
  Agendapunt:    Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken (35 284)

Zaak:    Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, K. Regterschot (VVD)

 • 18 december 2019

Wijziging van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken teneinde die beperkingen beter kenbaar te maken (35 284) -2019Z25559

Besluit:    De commissie stemt in met het voorstel om het Kamerstuknummer (35 284)

aan te melden als hamerstuk.

 • 46. 
  Agendapunt:    Verzoek van het lid Van de Graaf (ChristenUnie) om een schriftelijk

overleg in te plannen naar aanleiding van de brief van 19 november jl. over de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen.

Zaak:    Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, S.J.F. van der Graaf

(ChristenUnie) - 19 december 2019

Verzoek van het lid Van de Graaf (ChristenUnie) om een schriftelijk overleg in te plannen naar aanleiding van de brief van 19 november jl. over de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Van der Graaf en Van der Molen over de financiële impact van beleidsmaatregelen op gemeenten in kaart brengen. -2019Z25833

Besluit:    Conform de besluitvorming bij agendapunt 14 stemt de commissie in met het

voorstel en zal er een schriftelijke overleg ingepland worden op 16 januari 2020 te 16.00 uur.

Verzoek van het lid Van der Molen om het Presidium (opnieuw) te verzoeken wanneer haar reactie op de gewijzigde motie (35166-20) van het lid Van der Molen c.s. over het uitwerken van aanbeveling 4 uit het rapport van de werkgroep Integriteit (t.v.v. 35166-11) naar de Kamer zal worden gestuurd.

 • 47. 
  Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Volgcommissie(s):

 • 48. 
  Agendapunt:

Zaak:

Besluit:

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van der Molen (CDA) - 19 december 2019

Verzoek van het lid Van der Molen om het Presidium (opnieuw) te verzoeken wanneer haar reactie op de gewijzigde motie (35166-20) van het lid Van der Molen c.s. over het uitwerken van aanbeveling 4 uit het rapport van de werkgroep Integriteit (t.v.v. 35166-11) naar de Kamer zal worden gestuurd. -2019Z25840

De commissie stemt in met het voorstel en het Presidium zal om een reactie gevraagd worden.

Pres

Verzoek van het lid Van der Molen om een gesprek in te plannen met de bewindspersonen BiZa over commissie gerelateerde onderwerpen (waaronder de behandeling en uitvoering van moties)

Rondvraagpunt procedurevergadering - Tweede Kamerlid, H. van der Molen (CDA) - 19 december 2019

Verzoek van het lid Van der Molen om een gesprek in te plannen met de bewindspersonen BiZa over commissie gerelateerde onderwerpen (waaronder de behandeling en uitvoering van moties) - 2019Z25846 De commissie besluit om dit voorstel aan te houden tot de volgende procedurevergadering BiZa. De ambtelijke staf zal een voorstel doen voor verdere behandeling van dit onderwerp.

Besloten gedeelte

Geen agendapunten

Griffier:

Activiteitnummer:

C.J.M. Roovers 2019A03364

12


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.