35257 NL - wetsvoorstel
Initiatiefvoorstel Wet Zerodays Afwegingsproces

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 22 juli 2019 aanhangig gemaakt door het Tweede Kamerlid Verhoeven (D66) i.

 

Dit voorstel is gebaseerd op de overweging, dat het wenselijk is om elk gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid af te wegen of de kwetsbaarheid gemeld moet worden aan de producent of leverancier.

1.

Volledige titel

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces)

2.

Nota's van wijziging en amendementen

Bij dit wetsvoorstel zijn twee nota's van wijziging ingediend.

3.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer drie moties ingediend.

4.

Documenten

(38 stuks)

2 19 juli 2019, geleidende brief, nr. 1     KST352571
Geleidende brief
 
2 19 juli 2019, voorstel van wet, nr. 2     KST352572
Voorstel van wet
 
2 19 juli 2019, memorie van toelichting, nr. 3     KST352573
Memorie van toelichting
 

5.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

6.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met het inleidende gedeelte van de memorie van toelichting, alle documenten in dit dossier, een overzicht van Kamerleden en bewindslieden die bij de behandeling van dit dossier het woord hebben gevoerd en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

7.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.