Motie Schonis/Kröger over een proef met een speciale evenementtrein voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam - Spoor: vervoer- en beheerplan

Deze motie i is onder nr. 879 toegevoegd aan dossier 29984 - Spoor: vervoer- en beheerplan.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Spoor: vervoer- en beheerplan; Motie; Motie van de leden Schonis en Kröger over een proef met een speciale evenementtrein voor het Eurovisie Songfestival in Rotterdam
Document­datum 11-12-2019
Publicatie­datum 12-12-2019
Nummer KST29984879
Kenmerk 29984, nr. 879
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

29 984

Spoor: vervoer- en beheerplan

Nr. 879

MOTIE VAN DE LEDEN SCHONIS EN KRÖGER

Voorgesteld 11 december 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat Nederland in 2020 het Eurovisie Songfestival organiseert;

overwegende dat de trein een goed alternatief is op korte afstanden voor het vliegtuig en de motie-Kröger/Schonis is aangenomen die verzoekt onderzoek naar potentiële internationale treinroutes te bevorderen;

overwegende dat in 2019 de Jazz Night Express richting Berlijn een groot succes is gebleken;

verzoekt de regering, om in overleg te treden met internationale spoorver-voerders om bij het Eurovisie Songfestival van Rotterdam als proef speciale internationale evenementtreinen in te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schonis

Kröger

kst-29984-879 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 29 984, nr. 879


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.