35236, nr. 9 - Motie Van Raan/Ouwehand over het uitroepen van de klimaatnoodtoestand

Deze motie werd op 27 november 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Lammert van Raan (PvdD) i bij de behandeling van het wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2019 (Urgenda) en was mede ondertekend door Esther Ouwehand (PvdD) i. De tekst werd op 3 december 2019 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

roept de klimaatnoodtoestand uit,

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 3 december 2019, gewijzigde motie, nr. 9     KST352369
Gewijzigde motie Van Raan/Ouwehand over het uitroepen van de klimaatnoodtoestand (ter vervanging van 35236-6)
 

2.

Dossier