35236 NL - wetsvoorstel
incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2019 (Urgenda)

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Dit wetsvoorstel werd op 28 juni 2019 ingediend door de minister van Economische Zaken en Klimaat, Wiebes i.

 

Dit wetsvoorstel wijzigt de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2019 van het ministerie van Econmische Zaken en Klimaat . Deze wijziging houdt verband met de incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda.

1.

Volledige titel

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer vijf moties ingediend.

3.

Documenten

(25 stuks)

2 28 juni 2019, voorstel van wet, nr. 1     KST352361
Voorstel van wet
 
2 28 juni 2019, memorie van toelichting, nr. 2     KST352362
Memorie van toelichting
 
2 27 september 2019, verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, nr. 3     KST352363
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.