Gewijzigde motie Van Raan/Ouwehand over het uitroepen van de klimaatnoodtoestand (ter vervanging van 35236-6) - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Deze gewijzigde motie is onder nr. 9 toegevoegd aan wetsvoorstel 35236 - incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2019 (Urgenda) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda); Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van de leden Van Raan en Ouwehand over het uitroepen van de klimaatnoodtoestand (t.v.v. 35236-6)
Document­datum 03-12-2019
Publicatie­datum 03-12-2019
Nummer KST352369
Kenmerk 35236, nr. 9
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 236

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019 (incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda)

Nr. 9

GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAN EN OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 6

Voorgesteld 3 december 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de klimaatcrisis een grote bedreiging vormt voor het leven op Aarde;

constaterende dat wereldwijd diverse landen en steden inmiddels de klimaatnoodtoestand hebben uitgeroepen;

constaterende dat het Europees parlement recent een resolutie heeft aangenomen die de klimaatnoodtoestand uitroept,

van mening dat het uitroepen van de klimaatnoodtoestand een sterke erkenning is van de gezamenlijke opdracht om een maximale inspanning te leveren om de opwarming van de aarde zo veel als mogelijk te beperken;

roept de klimaatnoodtoestand uit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan Ouwehand

kst-35236-9 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 236, nr. 9


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.