Motie Marijnissen c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Defensie, de minister-president en het kabinet - Bestrijding internationaal terrorisme - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Donderdag 26 november 2020
kalender

Motie Marijnissen c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Defensie, de minister-president en het kabinet - Bestrijding internationaal terrorisme

1.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-2020

27 925

Bestrijding internationaal terrorisme

Nr. 674

MOTIE VAN HET LID MARIJNISSEN C.S.

Voorgesteld 27 november 2019 De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Kamer, ondanks continu aandringen, niet eerlijk is geïnformeerd over burgerslachtoffers in de strijd tegen Islamitische Staat;

zegt het vertrouwen in de Minister van Defensie op;

zegt het vertrouwen in de Minister-President op;

zegt het vertrouwen in het kabinet op,

en gaat over tot de orde van de dag.

Marijnissen

Ouwehand

Kuzu

Wilders

Van Kooten-Arissen

Baudet

Krol

kst-27925-674 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 27 925, nr. 674


 
 
 

2.

Meer informatie

 

3.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.