27925 NL - beleidsdossier
Bestrijding internationaal terrorisme

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

1.

Volledige titel

Bestrijding internationaal terrorisme

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 264 moties ingediend.

3.

Documenten

(1487 stuks)

2 13 september 2001, brief, nr. 1     KST55390
Brief ministers over de bijzondere bijeenkomsten van de Algemene Raad van de Europese Unie en Noord-Atlantische Raad op 12 september 2001
publicatie: 18 september 2001
 
2 20 september 2001, brief, nr. 2     KST55529
Brief minister over ontheffingen op het verbod de werktijd de verkorten
publicatie: 25 september 2001
 
2 24 september 2001, brief, nr. 3     KST55576
Brief ministers over beperking van de molestdekking van luchtvaartmaatschappijen voor aansprakelijkheidsschade aan derden
publicatie: 27 september 2001
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.