Brief regering; Patient met Lassakoorts vanuit Sierra Leone - Infectieziektenbestrijding - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Woensdag 29 januari 2020
kalender

1.

Tekst

2.

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

25 295

Infectieziektenbestrijding

Nr. 72

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 november 2019

Op 20 november is bij een Nederlandse arts, werkzaam in Sierra Leone en in de nacht van 19 op 20 november gerepatrieerd naar Nederland, Lassakoorts vastgesteld. De patiŽnt is stabiel en wordt in isolatie verzorgd bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Lassakoorts

Lassakoorts wordt veroorzaakt door een virus dat ook bij dieren (vooral een bepaald type muizen) voorkomt, met name in West-Afrika. Mensen kunnen besmet raken door contact met urine of ontlasting van deze muizen, maar overdracht van mens op mens komt ook voor, bijvoorbeeld door bloedcontact. Een groot deel van de mensen die deze infectie oploopt (tot wel 80%) heeft hier geen last van. Slechts een klein deel ontwikkelt symptomen en wordt ziek. De symptomen zijn dan koorts, hoofdpijn, gewrichts- en spierpijn en algehele malaise. Soms kunnen patiŽnten aan Lassakoorts overlijden.

Contacten

De patiŽnt is met een privťvliegtuig onder medische begeleiding gerepatrieerd en bij aankomst rechtstreeks naar het Amsterdams Medisch Centrum (AMC) gebracht. Onder verdenking van mogelijke Lassakoorts is de patiŽnt later overgeplaatst naar het LUMC, waar diagnostiek is ingezet en positief is bevonden (bevestigd door het lab van Erasmus Medisch Centrum).

De GGD en het RIVM nemen, samen met de betrokken ziekenhuizen en ambulancediensten, contact op met iedereen die met de patiŽnt in aanraking is gekomen om deze contacten te monitoren. Inmiddels zijn alle contacten in beeld. Voor personen die zich in dezelfde ruimte hebben bevonden als de patiŽnt, maar geen direct contact hebben gehad zijn geen maatregelen nodig. Mensen die wel contact hebben gehad, moeten een aantal weken dagelijks meten of ze koorts hebben en zich melden als dat

kst-25295-72 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

het geval is. Mensen die direct contact hebben gehad met mogelijk besmet materiaal moeten ook in de gaten houden of ze koorts hebben en daarnaast dagelijks contact onderhouden met betrokken GGD of ziekenhuishygiŽnist.

CoŲrdinatie bij RIVM

Lassakoorts is een meldingsplichtige A-ziekte. Dit houdt in dat het RIVM de bestrijding coŲrdineert. Een aantal Nederlandse universitair medische centra, zoals het LUMC, zijn voorbereid op de opvang, screening en verzorging van patiŽnten die Lassakoorts hebben. Bij een vermoeden van Lassakoorts worden patiŽnten naar ťťn van deze UMC's gebracht voor behandeling in isolatie.

Voorkomen in Europa

In Europa was er in 2016 voor het laatst een melding van Lassakoorts bij een reiziger vanuit Sierra Leone naar Duitsland. In Nederland is de ziekte de afgelopen 40 jaar slechts twee keer vastgesteld, voor het laatst in 2000. Het ging toen om een ernstig zieke man die tot kort daarvoor in Sierra Leone werkzaam was als chirurg.

De Minister voor Medische Zorg,

B.J. Bruins

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 25 295, nr. 72 2


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in ťťn oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.