35300 VI, nr. 19 - Amendement Kuiken over extra geld voor mediation in strafzaken - Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2020 - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 28 januari 2020
kalender
Dit amendement op het wetsvoorstel Vaststelling begroting Justitie en Veiligheid 2020 werd op 20 november 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) i.
 
De toelichting van de indiener luidt als volgt:
 

Dit amendement beoogt het budget voor mediation in strafzaken structureel te verhogen met 700.000 euro. Mediation in strafzaken wordt ten behoeve van het herstel van slachtoffers en het terugdringen van recidive en bevorderen van rehabilitatie bij verdachten steeds vaker succesvol ingezet door officieren en rechters. Bovendien blijkt onder meer uit het feit dat 83% van de gestarte mediations succesvol wordt afgerond, dat mediation van toegevoegde waarde is voor het verloop en de uitkomst van het strafproces. Echter het tot nu toe beschikbare jaarlijks budget van 1 miljoen euro voor meerderjarige verdachten schiet tekort. Dit budget was eind september van dit jaar al op. Om op verantwoorde wijze te blijvend kunnen voorzien in de vraag naar Mediation in Strafzaken is structureel een budget van € 1.7 mln. nodig.

 

Inhoudsopgave

1.

Documenten

2 20 november 2019, amendement, nr. 19     KST35300VI19
Amendement Kuiken over extra geld voor mediation in strafzaken
 

2.

Dossier