Brief regering; Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (35286) - Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Deze brief is onder nr. 3 toegevoegd aan dossier 35286 - Initiatiefnota over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen; Brief regering; Uitstel toezending reactie op de initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (Kamerstuk 35286)
Document­datum 18-11-2019
Publicatie­datum 19-11-2019
Nummer KST352863
Kenmerk 35286, nr. 3
Commissie(s) Binnenlandse Zaken (BIZA)
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

35 286

Initiatiefnota van het lid Nijboer over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen

Nr. 3

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MILIEU EN WONEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 november 2019

Op 3 oktober 2019 heeft de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken verzocht om een kabinetsreactie op de initiatiefnota van het lid Nijboer (PvdA) over diverse wijken: prettig wonen voor iedereen (Kamerstuk 35 286, nr. 2).

Het verkrijgen van de relevante informatie om de kabinetsreactie op te stellen vergt enige tijd waardoor de reactie niet binnen de gebruikelijke termijn kan worden opgesteld. Ik streef ernaar om zo spoedig mogelijk doch uiterlijk rond de jaarwisseling met een kabinetsreactie te komen.

De Minister voor Milieu en Wonen,

  • S. 
    van Veldhoven-van der Meer

kst-35286-3 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 286, nr. 3


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.