33997, nr. 149 - Motie De Roon over het staatsaansprakelijk kunnen stellen van Oekraïne - Vliegramp MH17

Deze motie werd op 1 oktober 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Raymond de Roon (PVV) i. De tekst werd op 8 oktober 2019 gewijzigd.
 
Het zgn. dictum van de gewijzigde motie luidt als volgt:
 

verzoekt de regering stappen te nemen teneinde Oekraïne staatsaansprakelijk te kunnen stellen;

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 8 oktober 2019, gewijzigde motie, nr. 149     KST33997149
Gewijzigde motie De Roon over het staatsaansprakelijk kunnen stellen van Oekraïne (ter vervanging van 33997-147)
 

2.

Dossier