Gewijzigde motie De Roon over het staatsaansprakelijk kunnen stellen van Oekraïne (ter vervanging van 33997-147) - Vliegramp MH17

Deze gewijzigde motie is onder nr. 149 toegevoegd aan dossier 33997 - Vliegramp MH17.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vliegramp MH17; Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid De Roon over het staatsaansprakelijk kunnen stellen van Oekraïne (t.v.v. 33997-147)
Document­datum 03-10-2019
Publicatie­datum 03-10-2019
Nummer KST33997149
Kenmerk 33997, nr. 149
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019-

2020

33 997

Vliegramp MH17

Nr. 149

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DE ROON TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 147

Voorgesteld 8 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

gezien het standpunt van de Onderzoeksraad voor Veiligheid;

overwegende dat er aanleiding en ook de mogelijkheid was voor Oekraïne om het luchtruim boven Oost-Oekraïne te sluiten voor passagiersvluchten voorafgaand aan het moment waarop vlucht MH17 werd neergeschoten;

verzoekt de regering, stappen te nemen teneinde Oekraïne staatsaanspra-kelijk te kunnen stellen;

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

kst-33997-149 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 33 997, nr. 149


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn, op de voet. De monitor signaleert de recent aan deze dossiers toegevoegde documenten en de vergaderingen waarin ze aan de orde komen. U ziet in één oogopslag van elk lopend wetsvoorstel de stand van zaken. Via e-mail-alerts en de nieuwsbrieffunctie zijn u en uw relaties altijd onmiddellijk op de hoogte.

Als u meer wilt weten over de Parlementaire Monitor, bekijk dan de uitgebreide beschrijving op www.pdc.nl of neem contact met ons op via info@parlementairemonitor.nl.