Begrotingsonderzoek Infrastructuur en Waterstaat, Den Haag - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Zondag 26 januari 2020
kalender
Troelstrazaal Tweede Kamer
datum 9 oktober 2019 15:00 - 19:00
plaats Den Haag
locatie Troelstrazaal (TROZ) i Toon locatie
zaal Troelstrazaal (TROZ) i
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) i

HERZIENE CONVOCATIE

(agendapunten toegevoegd*)

De commissie voor IenW hanteert bij wetgevingsoverleggen en notaoverleggen de sprekersvolgorde zoals bij de begrotingsbehandeling (eerst de grootste oppositiepartij, dan de grootste coalitiepartij, vervolgens de een na grootste oppositiepartij en zo verder).

Het wetgevingsoverleg zal als volgt verlopen:

 • termijn begrotingsrapporteurs (spreektijd 4 minuten per rapporteur)
 • reactie bewindspersonen op begrotingsrapporteurs
 • 1e termijn Kamer
 • 1e termijn Bewindspersonen
 • 2e termijn Kamer (inclusief indiening evt. moties)
 • 2e termijn Bewindspersonen
 • Spreektijden:

  Details

  Respectievelijk eerste en tweede termijn: PVV 4,5 en 2; VVD 5,5 en 2; GL 4,5 en 2; CDA 4,5 en 2; SP 4,5 en 2; D66 4,5 en 2; PvdA 3,5 en 1,5; CU 3,5 en 1,5; PvdD 3,5 en 1,5; 50PLUS 3,5 en 1,5; SGP 2,5 en 1; DENK 2,5 en 1; FvD 2,5 en 1; en Lid Van Kooten-Arissen 1 en 0,5.

 • Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  35300-XII i-i Motie d.d. 9 oktober 2019 - S.C. Kröger, Tweede KamerlidMotie van de leden Kröger en Van Eijs over een plan voor overprogrammering

  Besluit: Ingediend.

  35300-XII i-i Motie van de leden Kröger en Van Eijs over een plan voor overprogrammering

  35300-XII i-i Motie d.d. 9 oktober 2019 - R.A.J. Schonis, Tweede KamerlidMotie van het lid Schonis c.s. over testcases voor meetbare beleidsdoelen en indicatoren

  Besluit: Ingediend.

  35300-XII i-i Motie van het lid Schonis c.s. over testcases voor meetbare beleidsdoelen en indicatoren

Bijlagen


1.

Wetgevingsoverleg (WGO)

2.

Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)

Deze vaste Tweede Kamercommissie i houdt zich bezig met beleid voor wegen, werken, natuur en water.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

 • transport
 • wegenbeleid, infrastructuur
 • waterbeleid
 • bodem
 • luchtvaart
 • openbaar vervoer en spoor
 • fietsbeleid
 • Planbureau leefomgeving, KNMI, nucleaire veiligheid

3.

Meer over...