19637, nr. 2512 - Motie Emiel van Dijk/Wilders over het faciliteren van mensensmokkel strafbaar stellen - Vreemdelingenbeleid

Deze motie werd op 4 juli 2019 ingediend door het Tweede Kamerlid Emiel van Dijk (PVV) i en was mede ondertekend door Geert Wilders (PVV) i.
 
Het zgn. dictum luidt als volgt:
 

verzoekt de regering, het faciliteren van mensensmokkel strafbaar te stellen.

 

Inhoudsopgave

  1. Documenten
  2. Dossier

1.

Documenten

2 4 juli 2019, motie, nr. 2512     KST196372512
Motie Emiel van Dijk/Wilders over het faciliteren van mensensmokkel strafbaar stellen
 

2.

Dossier