Motie Emiel van Dijk/Wilders over het faciliteren van mensensmokkel strafbaar stellen - Vreemdelingenbeleid

Deze motie i is onder nr. 2512 toegevoegd aan dossier 19637 - Vreemdelingenbeleid i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Vreemdelingenbeleid; Motie; Motie van de leden Emiel van Dijk en Wilders over het faciliteren van mensensmokkel strafbaar stellen
Document­datum 04-07-2019
Publicatie­datum 05-07-2019
Nummer KST196372512
Kenmerk 19637, nr. 2512
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

19 637

Vreemdelingenbeleid

Nr. 2512

MOTIE VAN DE LEDEN EMIEL VAN DIJK EN WILDERS

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, het faciliteren van mensensmokkel strafbaar te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk Wilders

kst-19637-2512 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 19 637, nr. 2512


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.