35200 NL - financiële nota
Financieel jaarverslag van het Rijk 2018

Dit is een beperkte versie

U kijkt naar een beperkte versie van dit dossier in de EU Monitor.

Deze financiële nota werd op 15 mei 2019 ingediend.

 

1.

Volledige titel

Financieel jaarverslag van het Rijk 2018

2.

Moties

Bij dit dossier werden in de Tweede Kamer 17 moties ingediend.

3.

Documenten

(89 stuks)

2 15 mei 2019, jaarverslag, nr. 1     KST352001
Jaarverslag; Financieel jaarverslag van het Rijk 2018
 
2 15 mei 2019, bijlage(n), nr. 2     KST352002
Jaarverslag; Bijlagen bij het Financieel jaarverslag van het Rijk 2018
 
2 15 mei 2019, jaarverslag, nr. 2    
Bijlagen bij het Financieel jaarverslag van het Rijk 2018
 
2 15 mei 2019, brief, nr. 3     KST352003
Brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Staat van de rijksverantwoording 2018
 

4.

Disclaimer

Dit dossier is automatisch samengesteld. Aan de technische programmering is veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.

5.

Uitgebreide versie

Van deze pagina bestaat een uitgebreide versie met alle documenten in dit dossier en een overzicht van verwante dossiers.

De uitgebreide versie is beschikbaar voor betalende gebruikers van de Parlementaire Monitor van PDC Informatie Architectuur.

6.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.