Motie Karabulut/Ploumen over ook het Israëlisch geweld tegen demonstranten veroordelen. - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Deze motie i is onder nr. 1994 toegevoegd aan dossier 21501-02 - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Motie; Motie van de leden Karabulut en Ploumen over ook het Israëlisch geweld tegen demonstranten veroordelen.
Document­datum 11-04-2019
Publicatie­datum 12-04-2019
Nummer KST21501021994
Kenmerk 21501-02, nr. 1994
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2018-

2019

21 501-02

Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Nr. 1994

MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN PLOUMEN

Voorgesteld 11 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een rapport van de Mensenrechtenraad van de VN grove oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen door Israël tijdens de demonstraties aan de grens met Gaza vorig jaar heeft gedocumenteerd en ook kritiek heeft geuit op het optreden van Hamas;

constaterende dat Nederland vorig jaar wel raketbeschietingen vanuit Gaza op burgerdoelen in Israël heeft veroordeeld, maar grootschalig Israëlisch geweld tegen demonstranten niet;

van mening dat het belangrijk is dat alle mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden, aan beide zijden, veroordeeld worden;

verzoekt de regering, ook het Israëlisch geweld tegen demonstranten te veroordelen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Ploumen

kst-21501-02-1994 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2019

Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 21 501-02, nr. 1994


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Bent u een bestaande gebruiker kunt u inloggen. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.