InvestEU: blij met nieuwe Europese investeringskansen - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Dinsdag 7 juli 2020
kalender

InvestEU: blij met nieuwe Europese investeringskansen

Met dank overgenomen van L.J.J. (Lambert) van Nistelrooij i, gepubliceerd op woensdag 16 januari 2019.

Het Europees Parlement heeft met een grote meerderheid gestemd voor een nieuw investeringsinstrument, 'InvestEU'. Het doel van InvestEU is om een extra 700 miljard euro aan strategische investeringen van bedrijven te ontketenen, door hiervoor garant te staan. Dit vangnet moet de drempel bij financiers weghalen om te investeren in onderzoek of innovatie. Zo wil het Europees Parlement nieuwe banen in Europa generen en de concurrentiepositie van de Europese Unie verbeteren ten opzichte van landen als China of de VS.

In dit nieuwe investeringsplan komen 13 Europese steunschema's samen, waardoor het voor bedrijven een stuk eenvoudiger wordt om er gebruik van te maken. InvestEU bouwt daarbij voort op de ervaringen van het Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI).

CDA-Europarlementariër Lambert van Nistelrooij is blij met het nieuwe instrument: “Het EFSI was een uitstekend initiatief om private gelden aan te trekken en wij hebben de afgelopen jaren veel stappen gemaakt. Met InvestEU gaan wij nu opnieuw een sprong vooruit. Ik ben ook tevreden met de directe aansluiting met regionale fondsen en 'Horizon Europe'. Hierdoor vergroten wij het effect van de financieringsinstrumenten en verhogen wij de zichtbaarheid voor de burger."

Het InvestEU-instrument is bedoeld voor de periode van 2021 tot 2027 en wordt uitgevoerd via de Europese Investeringsbank (EIB) en andere investeringsbanken. Het zal vier beleidsterreinen ondersteunen: duurzaamheid; onderzoek, innovatie en digitalisering; midden- en kleinbedrijven ondernemingen; en sociale investeringen.