CPR-stemming: Communicatie belangrijker dan ooit - Parlementaire monitor

Parlementaire monitor
Vrijdag 3 juli 2020
kalender

CPR-stemming: Communicatie belangrijker dan ooit

Met dank overgenomen van L.J.J. (Lambert) van Nistelrooij i, gepubliceerd op dinsdag 22 januari 2019.

Op dinsdag 22 januari heeft de commissie voor Regionale Ontwikkelinghet voorstel voor een gemeenschappelijke bepalingenverordening (CPR) aangenomen. Dit bevat de gemeenschappelijke regels voor de zeven fondsen: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Cohesiefonds, het Europees Sociaal Fonds, het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, het Fonds voor asiel en migratie, het interne veiligheid Fonds en het grensbeheer en visuminstrument.

Er is 330 miljard vrijgemaakt voor de Structuur fondsen in de periode 2021-2027, bijna 1/3de van het gehele EU-budget . Voor een succesvolle relatie tussen de EU en de burgers is er behoefte aan duidelijke communicatie. Recent onderzoek heeft namelijk aangetoond dat mensen zich meer betrokken voelen bij de EU, naarmate ze meer op de hoogte zijn van bijv. het Cohesiefonds. Ik heb me daarom sterk gemaakt voor een grotere rol voor communicatie binnen de EU-fondsen. Begunstigden krijgen extra middelen om te communiceren over hun projecten, zelfs na afloop. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van social media-campagnes of het uitnodigen van bezoekers en journalisten.

Bovendien worden er in overeenstemming met de nieuwe regels in Horizon Europa, het EU-innovatieprogramma, meer kansen gecreëerd voor innovatie projecten en slimme specialisatie. Na jarenlange discussie over complementariteit tussen de Structuurfondsen en Horizon staan we nu eindelijk klaar om deze stap waar te maken.